Ingen andre temaer har gitt like mange nye innlegg i debattredaksjonens innboks de siste månedene som forslaget om å stenge «musikantbroen» på Bekkestua for biler i en prøveperiode. Beboere, folk som bruker Bekkestua og politikere har diskutert fordeler og ulemper ved å stenge den delen av Gamle Ringeriksvei som går over T-banebroen forbi Bekkestua senter.

Les også

Kom ikke her og tull med Bekkestuas historiske særtrekk

På Budstikkas Facebook-konto har innlegg om Bekkestua gitt kommentarfelt lengre enn gjennomsnittet. Utviklingen på Bekkestua engasjerer. Det er ikke så rart, Bekkestua er et av Bærums viktigste knutepunkt og et populært handelssentrum med mange butikker, tjenester og tilbud. Folk er glade i Bekkestua.

Les også

Selvfølgelig bør broen stenges

Det har vært store endringer på Bekkestua de siste årene. Området preges av mye utbygging, og mer vil det bli. For oss som bruker Bekkestua ofte, er det svært merkbart. Stadig er det veier som er ufremkommelige, snevret inn eller stengt. Ikke sjelden har jeg opplevd kork og kaos. I krysset utenfor Anton sport er jeg blitt stående og vente mange ganger, for å kunne svinge inn over musikantbroen og parkere i kjelleren på senteret. Optimalt for bilister er det ikke. Forsøk på å gjøre det bedre er fornuftig.

De fleste innleggene tilhører hver sin motpol, og meningene er sterke. Den ene siden er opptatt av at Bekkestua blir lite tilgjengelig hvis man er eldre eller dårlig til beins. Flere peker på at veldig mange er avhengig av bil, og noen mener også at det er en utfordring med syklister som råkjører.

På den andre siden har du de som ikke ser problemet, som heier på at syklister og fotgjengere får det bedre med færre biler, som mener at broen selvfølgelig bør stenges. At stengningen er både riktig og fremtidsrettet.

Les også

Hvorfor tillate biltrafikk gjennom Bekkestua sentrum overhodet?

Det er nesten så en kan få inntrykk av at forslaget dreier seg om å stenge hele Bekkestua eller at dette handler om å prioritere syklister foran bilister. Det er det ikke snakk om nå. Kjernen i diskusjonen er en strekning på 115 meter. Blir denne veien stengt, kan vi fortsatt kjøre til Bekkestua, og parkeringsplasser er det jo mange av. Vi må bare få en annen kjørevane.

Det er lett å se for seg at atmosfæren på det lille torget utenfor Steam kaffebar, Lett og Egons tidligere lokaler blir bedre, og at det blir enda triveligere å bevege seg på Bekkestua. Det er da også intensjonen med prøveforslaget, å skape mer byliv. Hensikten er å få erfaring og kunnskap.

Les også

Hva ønsker vi å oppnå?

Blir prøveprosjektet vedtatt, vil det åpenbart få konsekvenser.

Blir prøveprosjektet vedtatt, vil det åpenbart få konsekvenser, men vil de bli positive eller negative? Hvilke ringvirkninger vil en slik stengning få, økonomiske og miljømessige? Hvordan vil det påvirke utviklingen videre, av både Bekkestua og ellers i Bærum?

Les også

Bekkestua igjen …

Svarene vi kan få er jo noe av det som gjør dette til et spennende prosjekt. Funnene kan kanskje påvirke andre prosesser i Bærum?

Om det blir ja eller nei til prøveprosjektet får vi vite torsdag, da skal saken opp i hovedutvalg for miljø, idrett og kultur.

Om Ingvild K. Vederhus

Ingvild K. Vederhus er kommentator og debattjournalist i Budstikka. Hun har vokst opp på Gjettum i Bærum og har bosatt seg samme sted.

Vederhus er journalist med 20 års erfaring. Hun har også jobbet som kommunikasjonsansvarlig og selvstendig næringsdrivende.
Her kan du lese flere kommentarer.

Les også

Bilfritt Bekkestua er riktig vei å gå