Neste år er det kommunevalg, og de fleste partier er nå i gang med å lage nye partiprogram.

I Bærum Høyre har vi en åpen og inkluderende programprosess. Vi snakker med lokale råd, foreninger, idrettslag og bedrifter i tillegg til innbyggere og administrasjon for å finne ut hva som blir viktig i årene fremover.

Vi sender også programutkast på flere høringer. I disse dager er førsteutkastet på høring.

Vi jobber for ny og spennende politikk de neste fire årene, ikke minst når det gjelder idrett, kultur og frivillighet. Vi har fått gode innspill fra blant andre Bærum idrettsråd, Bærum kulturråd, frivillighetssentralene, Røde Kors, Kirken og innbyggere.

Innspillene er til stor hjelp når vi nå utvikler Bærum Høyres nye politikk, fundert på eksisterende program og god dialog over år.

Det må planlegges godt for fremtidig utvikling, blant annet når det gjelder idretten i nye Sandvika.

Ifølge Norsk Idrettsindeks ligger Bærum i norgestoppen som idrettskommune, når det gjelder aktivitetsgrad blant både barn, ungdom og voksne. Vi er også gode på breddeidrett – i over halvparten av idrettene som er kartlagt av Norsk Idrettsindeks er aktiviteten i Bærum over landsgjennomsnittet.

Bærum Høyre vil sikre at Bærum blir i norgestoppen – det gjør vi gjennom å styrke både bredde- og eliteidretten.

Vi foreslår i programutkastet at nytt Nadderud stadion også skal kunne brukes av breddeidretten. Vi vil gjøre det enklere for klubbene å bygge nye idrettsanlegg gjennom forskuttering av spillemidler og merverdiavgift og gjennom å etablere kommunale lånegarantier for de klubbanleggene som koster mest å bygge og som får betydelig gjeldsbelastning.

I programutkastet skriver vi at det må planlegges godt for fremtidig utvikling, blant annet når det gjelder idretten i nye Sandvika – og at det utredes behov for idrettsanlegg i tråd med forventet befolkningsøkning.

I tillegg til høy aktivitet innen idrett har vi et rikt og variert kulturliv, med høy deltagelse blant både utøvere og publikum. Både kulturlivet, idretten og frivillige organisasjoner har behov for mer øvingslokaler, og i programutkastet foreslår vi at dette kan løses blant annet ved å gjøre skoler og offentlige bygg mer tilgjengelige.

Vi vil også jobbe for å videreutvikle skolene som samfunnshus og støtte opp om kulturaktiviteter i nærmiljøene. Vi vil jobbe spesielt for å støtte institusjoner som jobber for barn og unge, og for støtteordninger slik at alle skal kunne delta i idretts- og kulturlivet – uavhengig av familiens økonomi.

Frivillighet er fundamentet i mange av tilbudene innbyggerne benytter. Vi foreslår derfor å videreføre støtten og satsingen på frivillige organisasjoner og det nystartede frivillighetsrådet.

Vi foreslår også at kommunen skal bidra til å øke synligheten av tilbud og aktiviteter som de frivillige står for, og gjøre det enklere å registrere seg som frivillig.

Vi håper det kommer mange innspill både når det gjelder idrett, kultur, frivillighet og andre politikkområder. Endelig partiprogram besluttes til høsten og vil legge grunnlaget for politikken som Høyre ønsker å føre de neste fire årene.