– Her ser vi overgangen til den nye verden, sa avdelingsjordmor Kjersti Nordrum, da hun tok imot Budstikka på fødeavdelingen på Bærum sykehus tirsdag. Atmosfæren her skiller seg fra resten av det golde, gamle sykehuset. Her er stemningen lunere. Lettelsen og gleden over at fødestuene nå er ferdige, vises tydelig hos de ansatte, som har fått en annen hverdag etter den etterlengtede oppgraderingen.

Oppussingen er på ingen måte er verken overdådig eller ekstravagant, men et høyst nødvendig grep

Det til tross for at oppussingen på ingen måte verken er overdådig eller ekstravagant, men et høyst nødvendig grep for å løfte en viktig del av det slitne sykehuset. Det er viktig for de fødende, men også for de ansatte som nå har enda bedre forutsetninger for å skape gode fødselsopplevelser.

Tidligere måtte høygravide kvinner vagge ut i gangen mellom rier for å finne et ledig toalett eller ta en lindrende dusj. At det nok har vært en stor stressfaktor og en ekstra påkjenning i en allerede spesiell situasjon, er ingen underdrivelse. Nå kan heldigvis fødende kvinner få være i fred sammen sin ledsager inne på fødestuen. Egen dusj og do på alle rom var hovedgrunnen til at oppussingen ble innvilget. Det er da virkelig ikke for mye forlangt.

12 millioner kroner har det kostet å kvitte seg med det gamle, slitne institusjonspreget. Budsjettet har vært stramt og dekket kun det mest nødvendige. Gulv og vegger er malt, det har blitt ryddet i det elektriske og et gammelt uoversiktlig lagerrom har blitt et systematisk medisinrom der det er enkelt å holde orden.

I et eget simuleringsrom er det lagt til rette for systematisk trening på ulike situasjoner som kan oppstå i en fødsel.

Det oppleves som en bonus for jordmødrene, barnepleierne, sykepleierne og legene som jobber her. De er opptatt av fag og kommer inn på sin fritid for å bli enda dyktigere. Nå slipper de å rydde treningsdukker og utstyr frem og tilbake, treningen er enklere å få til i praksis.

Det skulle bare mangle at man kan legge til rette for at fagfolk kan opprettholde det høye kvalitetsnivået hele døgnet, uavhengig av hvem som er på vakt.

Les også

Et spleiselag er bedre enn ingenting

Askerbøringen Maria Bø Rognen var blant de første som fikk ta i bruk det nye badekaret på fødestue 4, som ble en realitet takket være private givere. Karet kan heves og senkes og sparer slitne jordmorrygger. Her slipper store vinduer inn naturlig lys og i taket er det montert såkalte døgnrytmelys, som kan justeres ut ifra hva slags atmosfære som er riktig for den vordende mor.

– Det er god kvinnehelse å føle at man blir hørt og sett som individ. Den tryggheten kommer ikke av seg selv. Den skapes og den ble skapt her, sa den nybakte moren. Bedre vitnesbyrd kan vel ikke en fødeavdeling få.

Det fødes like mange barn på Bærum sykehus som på Drammen sykehus, og også kvinner fra Oslo velger Bærum når de skal føde. De siste årene har vi hørt mest om sparing, kutt og nedleggelse av fødetilbud ellers i landet.

Oppussingen på Bærum sykehus er et kjærkomment unntak, som er verdt hver krone. Det er spesielt viktig for at de ansatte skal trives og bli i jobbene sine, slik kvinner i våre kommuner vil fortsette å føde barn her.

Les også

Budstikka mener: Private donasjoner et kjærkomment supplement

Om Ingvild K. Vederhus

Ingvild K. Vederhus er kommentator og debattjournalist i Budstikka. Hun har vokst opp på Gjettum i Bærum og har bosatt seg samme sted.

Vederhus er journalist med 20 års erfaring. Hun har også jobbet som kommunikasjonsansvarlig og selvstendig næringsdrivende.
Her kan du lese flere kommentarer.