Jeg mener å huske at Veritas-senteret på Høvik (1976) ble prosjektert (Lund & Slaatto) med varmepumper som benytter fjorden for å «fyre» med billig strøm.

De var fremsynte og har muligens spart store summer.

Svømmehallen på Holmen ligger nesten ute i havet. Her bør kommunen vurdere å investere i varmepumpe, noe som muligens etter kort tid vil gi gevinst.