Ti dager etter at en eldre kvinne ble skrevet ut fra Stabekk helsehus, ble hun funnet død hjemme. Kvinnen fikk ikke den oppfølgingen hun skulle hatt, fordi hun var falt ut av Bærum kommunes datasystemer.

Det er den svært dystre saken som ble kjent gjennom VG fredag. Saken er av en slik karakter at Helsetilsynet vil granske saken, politiet har startet en innledende etterforskning og Statsforvalteren i Oslo og Viken vil også bli koblet på. Det skjer etter at kommunen selv meldte inn saken.

Kommunens øverste ledelse har sterkt beklaget det manglende tilsynet.

Den eldre kvinnen hadde daglig oppfølging fra hjemmetjenesten før oppholdet på Stabekk helsehus. Da hun ved årsskiftet skulle hjem igjen fra helsehuset, ble hun ikke ført opp som aktiv bruker i hjemmetjenestens systemer. Feilen ble først oppdaget 11. januar, og da var kvinnen død.

Obduksjonsrapporten foreligger ikke ennå. Derfor er det ikke kjent hva kvinnen døde av eller hvor lenge hun hadde ligget død før hun ble funnet.

Hva som sviktet er foreløpig ikke kjent, men at noe er gått fatalt galt, er hevet over enhver tvil.

Hva som sviktet hos Bærum kommune, er foreløpig ikke kjent, men at noe har gått fatalt galt, er hevet over enhver tvil.

Spørsmålet er om dette er en menneskelig svikt, en feil i datasystemene eller en kombinasjon. Dette er spørsmål det blir svært viktig å bringe på det rene, for det kan avdekke både hva som er skjedd i denne konkrete saken og hvilke svakheter det er i rutinene.

Det er særdeles viktig at informasjonen når frem, når innbyggere overføres fra ett tjenestetilbud til et annet, i dette tilfellet fra Stabekk helsehus til hjemmetjenesten.

I disse overgangene er det helt klart noen svakheter.

Direktør for aldring og mestring, Liv Blom-Stokstad, bekrefter at Bærum kommune var kjent med slike svakheter i systemet, der det kunne oppstå problemer med oppdateringen av de elektroniske listene som skulle følge den enkelte bruker.

Om det er en slik elektronisk svikt som har oppstått i dette tilfellet, bør Helsetilsynets granskning gi svar på. For det er svært viktig å få åpenhet rundt hva som er skjedd og belyst i hvilken grad dette kunne vært unngått.

Både av hensyn til de pårørende i denne svært triste saken, men også for de innbyggerne som er avhengige av kommunens pleietjenester i det daglige.

Om Dag Otter Johansen

Dag Otter Johansen er politisk redaktør i Budstikka. Han er bosatt på Drengsrud i Asker og har vært ansatt i Budstikka siden 1996.

Politisk redaktør har ansvaret for meningsinnholdet i Budstikka, både mediehusets egenproduserte lederartikler og kommentarer, samt eksterne bidrag.

Du kan lese flere kommentarer her.