For fjerde gang i denne perioden er de borgerlige partiene i Bærum enige om kommunens budsjett.

Enigheten inneholder satsinger som vil gi økt kvalitet i omsorgstjenestene, økt kunnskap i skolen, sosial utjevning og enda mer aktivitet innen frivillighet, idrett og kultur.

Budsjettet gjenspeiler partienes felles verdigrunnlag og mål for utviklingen av Bærumssamfunnet som er beskrevet i plattformen som ligger til grunn for vårt samarbeid.

Det peker også fremover mot utfordringer og muligheter vi vil møte i fellesskap – i neste fireårsperiode og i et lengre tidsperspektiv.

For å sikre kvalitet i tjenestene, er kommunen avhengig av å tiltrekke seg og holde på dyktige medarbeidere.

En viktig satsing er rekrutteringstilskudd til helsesykepleiere, barnehagelærere og barneskolelærere samt utdanningsstøtte til assistenter i barnehagene. Til sammen prioriteres nær 20 millioner kroner til dette.

Vi styrker også skolene, satsingen på skriftlige læremidler, tilbudet ved Sjøholmen, Kulturskolen og tilbudet om sommerskole med til sammen rundt 50 millioner. Det vil gjøre landets beste skoletilbud enda bedre.

I tillegg styrkes jordmordekningen, sykepleierdekningen på helsestasjoner for små barn og satsingen på psykisk helse blant unge. Og så vil ungdom i Bærum få tilbud om gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse.

Innen pleie- og omsorgssektoren er det en utfordring at sykepleiere bruker for mye av sin tid på administrative oppgaver.

Vi prioriterer derfor å styrke de administrative ressursene og ekstra nattevakter ved sykehjemmene med nær 60 millioner.

Slik frigjøres ressurser til omsorg for brukerne. Samtidig vil satsingen gjøre det mulig å redusere vikarbruken i sektoren, noe kommunen sparer penger på.

Det etableres matverter og ernæringsfysiologer for å sikre godt kosthold, og i tillegg styrkes helsehusene på Lønnås og Stabekk.

Det kan også nevnes at både dagaktivitetstilbudet for mennesker med utviklingshemming og kommunens seniorsentre styrkes, og at det skal etableres en generasjonsmøteplass for eldre voksne i Sandvika.

Det vil gjøre landets beste skoletilbud enda bedre.

Bærum har et mangfoldig organisasjonsliv. Idrett, kultur og frivillighet engasjerer tusenvis av bæringer og bidrar til en sterk sivil sektor. Det styrker fellesskapet, bidrar til inkludering og forebygger utenforskap.

Vi mer enn dobler fritidsstipendet og sikrer at alle unge i Bærum får muligheten til å delta i aktivitet uavhengig av økonomi. Det bevilges 28 millioner til dette tiltaket alene.

I tillegg øker vi støtten til en rekke organisasjoner: idrettslagene, turlaget, Elveforum, Kulturrådet, frivilligsentralene og kirkens barne- og ungdomsarbeid – for å nevne noe.

Les også

I dette miljøet trives eldre på ingen måte

Bærum har sunn driftsøkonomi og penger på bok. Det er et resultat av ansvarlig styring og evne til å prioritere.

Kommunal Rapport gjorde for noen år siden en vurdering av kommunens økonomi og ga terningkast 6 i kategorien «Økonomisk kontroll».

Avisen skrev: «Bærum er et godt eksempel på ansvarsbevisst ledelse i kommunesektoren. Kommunen har fantastiske inntekter, men det har ikke gått til hodet på politikerne.»

Fortsatt borgerlig styre i Bærum etter valget i 2023 vil bety videreføring av ansvarlig økonomistyring, ingen eiendomsskatt og fortsatt satsing på kvalitet i tjenestene, kunnskap og inkludering.

Les også

På topp og bunn i undersøkelser