Like viktig som at Hurumlandet nå er et offisielt stedsnavn nedfelt i Sentralt stedsnavnsregister, er hvordan vi bruker navnet i vår dagligtale.

Les også

Slutt å bruke navnet «Asker sør»

Asker Høyre er meget godt fornøyd med at vi har klart å sette Hurum på kartet, bokstavelig talt. Kartverket har tatt inn både navnet Hurumlandet og Hurumhalvøya i Sentralt stedsnavnsregister.

Hurum historielag skal ha takk for å ha bidratt med viktig og korrekt historiegrunnlag og dokumentasjon for å ha fått dette til.

Historielaget utfordret oss i leserinnlegg Budstikka 12. mai («Slutt å bruke navnet 'Asker sør'») på hvordan vi bruker navn i kommunal saksbehandling.

Og som korrekt påpekt, har det vært en utbredt bruk av Asker nord og Asker sør når vår kommunes geografi har vært beskrevet i kommunal saksbehandling.

Stedsnavn er viktig. De gir en forklaring på hvilke områder som omtales. Stedene, vel så mye som kommunen, skaper identitet og tilhørighet og bringer med seg en kulturhistorie. Og en stolthet av å komme fra et bestemt område.

Derfor er det viktig at vi også innen offentlig forvaltning har et bevisst forhold til dette. Enten det gjelder Asker, Røyken eller Hurum.

Vi vil bidra til at stedsnavnene lever videre, også navnet Hurum!

Hurumlandet består av mange tettsteder som også har sin historie. Enten det er Holmsbu, Sætre eller Klokkarstua med Hurum kirke eller en annen plass.

Det er ikke Høyre som skriver historien alene. Den skrives av alle våre innbyggere.

Vi kan bli mer bevisste på bruken av stedsnavn i forvaltningen, men det er også opp til våre innbyggere hva de vil definere som sin lokale stedstilhørighet.

Det vil nok variere ut ifra hvilken setting man er i, når man skal bruke hvilket stedsnavn. Enten du er fra Tofte, Hurumlandet, Asker kommune eller alle tre.

Vi vil bidra til at stedsnavnene lever videre, også navnet Hurum!

Og vi vil være pådrivere for at kommunen gjennom forvaltningen blir seg mer bevisst hvordan alle navnene brukes både aktivt og med stolthet, i både Hurum, Røyken og Asker.

I disse ligger vår felles historie og identitet som vi bygger videre på.

Med Hurumlandet på kartet har vi gitt alle en mulighet til også å bruke det som stedsbeskrivelse. Og det er vi både stolte av og glade for.