Vi har bodd svært nær banen ved Ila i over 30 år og går tur i området hele tiden. Noe støy er det selvsagt av og til, men trafikkstøy er etter mitt syn mer plagsomt.

Politiet og Garden bruker banen til øvelser og må selvsagt bruke den ammunisjon som er egnet og kan ikke være avhengig av restriktive åpningstider. Det er nå sjelden det er skytestevner der på søndager, men noe støy må man vel tåle. og banen har tross alt ligget der lenge før de fleste har flyttet til området.

Eiksmarka og også Fossum-området er så langt unna, at der kan det ikke være noe problem, hvis man ikke går på tur i nær banen.

Eirik Sveen Finne: Forurensingen fra Løvenskioldbanen

Lokal blyforurensing kan jeg ikke uttale meg om, men det fleste forstår at man ikke skal drikke vann i slike områder, og helst bare i høytliggende og avsidesliggende steder i Marka.

Det er heller ikke noen synlige spor av blyforurensing på naturen rundt skytebanen og selv om de gamle gjerdene mange steder er dårlig, er det skiltet skytebane. Jeg kjenner heller ikke til ulykker av noen art for turgåere i området.

Les også: Vil Bærum lære av Notre-Dame-brannen?

Jeg har ingen tilknytning til skytesporten, men regner med at de ansvarlige gjør det som er mulig for å begrense turfolkets misnøye.