Når det mangler fortau og sykkelvei, blir syklister og gående tvunget ut i veibanen.

Det gjør det vanskeligere for deg som trafikant å være hensynsfull, uansett om du er bilist, bussjåfør, syklist, gående eller ferdes på annen måte.

Har du tatt deg langs Griniveien fra Haslum til Røa en tidlig morgen, vet du hva jeg snakker om.

Syklister som (med livet som innsats) balanserer på veiskulderen, kødannelse og risikable forbikjøringer skaper irritasjon og farlige forhold for alle trafikanter.

Slike utfordringer har vi over hele Bærum, for eksempel mot By i Lommedalen og langs Vollsveien.

Hvis det er viktig for deg at sykler og biler sameksisterer i trafikken i Bærum, må du stemme MDG ved årets valg.

Bilen skal fortsatt ha sin plass i trafikken, men stadig flere velger å sykle og gå dit de skal, og da må vi sikre at alle trafikanter kan være trygge og ta hensyn til hverandre.

MDG går derfor til valg på å bygge et sammenhengende sykkelveinett av høy kvalitet som kobler kommunen sammen og å bygge nye gang- og sykkelveier som ses i sammenheng med plasseringen av kollektivknutepunkt, for mer glidende overganger mellom gange, sykkel og kollektivtransport.

Når vi gjør det lettere for folk å sykle eller gå, får vi færre biler på veiene.

Det vil gi større fremkommelighet for de som er avhengig av bil, som eldre og uføre, hjemmesykepleiere, varetransportører og utrykningskjøretøy.

Med færre biler på veiene slipper bussene å stå fast i ettermiddagskø og resultatet? En mer attraktiv kollektivtransport.

Biltettheten i Bærum er det dobbelte av for eksempel Stavanger, Trondheim og Bergen.

Derfor fortsetter MDG å kjempe for bedre kollektivtransport (inkludert oppsøkende tilbud), for at hele Bærum blir sone 1, og for bedre forhold for syklister og gående.

Bærum må bli best i klassen – også på samferdsel.