Prosjektet i Landøyveien 5 vil bestå av 55 flotte leiligheter i størrelse fra cirka 45 til 150 kvadratmeter. De sjønære leilighetene får romslige uteplasser og store vinduer. Dette skriver utbygger på sin nettside.

Dette boligprosjektet med annonsert salgsstart i fjerde kvartal 2021 avventer fremdeles tillatelse for igangsettelse fra Asker kommune, på tross av at det ble gitt et ja fra formannskapet i september 2021.

Svært lite har skjedd, for nå skriver boligutbyggeren på sin nettside følgende:

«Leilighetene er ferdig prosjektert og klare for salgsstart så snart de kommunale avklaringene foreligger. Vi er fortsatt i dialog med Asker kommune om når vi kan forvente nødvendige avklaringer og tillatelser, slik at vi kan si noe mer om forventet tidspunkt for salgsstart og byggestart».

Det siste som er ført opp som antatt byggestart er 2023, altså to år etter at positivt vedtak forelå. Kan det være nødvendig av bygningsetaten i Asker kommune å bruke to år?

To av spørsmålene kommunen hadde i fjor var hvor mye utbygger skulle bidra med til veier og skoleplasser i området, selv om utbygger allerede hadde bidratt med cirka 6,5 millioner kroner til veier.

Dette fikk en forståelse av var i orden i fjor da vedtaket om godkjent bygging forelå, på tross av at to av småpartiene mente dette var for lite tilskudd.

For kjøperne som jo er de egentlige bidragsyterne, er det jo utrolig at noen politikere tenker slik og ikke ser realitetene.

For det første er det knapt økte veiutgifter, muligens bortsett fra utvidelse ved innkjøring til området til nr. 5 og muligens ny bro på cirka 50 meter over bekken ut til Gamleveien.

Det andre kravet om nødvendige skoleplasser er latterlig når en forstår hva slags kjøpere som sannsynligvis vil melde seg.

Som selger sier i sin salgsvideo på YouTube, forventer de mange eldre mennesker som er lei av å sitte med store eneboliger og vil ha en lettstelt, moderne leilighet.

Dette betyr at i de 55 boligene vil 50–60 prosent bestå av barnløse uten behov for skoleplasser, og resten, cirka 25–28 boliger, vil trenge plasser, høyst sannsynlig i videregående og derfor ved linjevalgene søke plasser rundt omkring, ikke nødvendigvis i nærområdet.

Dette kan da politikerne umulig ha tenkt på, eller de er grådige og ønsker mer penger fra de som allerede har betalt skatt i mange år eller vil gjøre det når de flytter inn?

Er det noe rart vi har landets høyeste boligpriser?