Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sier til Aftenposten 6. juni at han per i dag ikke er kjent med at E18-utvidelsen ligger an til en kostnadsoverskridelse.

Det har vi regnet på og kan opplyse om det ikke er usannsynlig at prosjektet allerede ligger an til å koste 90–100 milliarder kroner.

Nygård understreker riktignok i samme sak at «alle byggeprosjekter står i fare for å bli dyrere nå, inkludert E18». Det har han helt rett i.

Siste estimat fra 2020 er på 60 milliarder kroner inkludert statens andel og renter. Ser vi på del 1 av veien (4,4 km), så er den anslått til 23 milliarder, altså cirka 5 milliarder per km! Eller 5 millioner kroner per meter om du vil.

Da er regnestykket enkelt. Hvis vi legger til grunn samme kostnad for hele veien (17,3 km), blir kostnaden 90 milliarder kroner.

Vi kan ta med i betraktningen at det i del to og tre av prosjektet planlegges to dype tunneler; en under Sandvikselva og en under Askerelva. Disse kan være betydelig mer kompliserte enn de som planlegges under Høvik og mot Gjønnes.

Hva sluttregningen blir på disse, er det ingen som vet enda. I tillegg kommer usikkerheten om inflasjon, renteøkninger og generelt press i byggenæringen.

For moro skyld kan vi sammenligne tallene med sykkelvei.

Sykkelveien mellom Stavanger og Sandnes har fått kritikk på grunn av høye kostnader. Dette er visstnok landets første «sykkelmotorvei» betalt 100 prosent av staten og vil koste 1,4 milliarder kroner, altså 108.000 kroner per meter.

Det er dyrt å bygge motorvei for syklende. Men det er altså 46 ganger(!) dyrere å bygge for biler.

«Får vi på plass ny E18 – så får vi på plass Fornebubanen. Mange som har fulgt denne prosessen, vil se at ting henger sammen», sa den forrige samferdselsministeren Knut Arild Hareide (KrF) i 2020 (VG 10 februar 2020).

I Aftenposten 7. juni sier Nygård: «Det kan ikke være sånn at staten stopper sine prosjekter fordi fylkeskommunale prosjekter får overskridelser».

Og han fortsetter: «Det er jo fordi det er vår vei. Fornebubanen er jo ikke vår bane».

Det er ikke for sent å snu.

Henger ikke ting sammen likevel?

Det er ikke for sent å snu. Statens vegvesen har bare kontraktert cirka 1/4 av første etappe Lysaker-Strand, altså cirka 1/12 av hele prosjektet. Det er fullt mulig å stanse og tenke seg om. Vi leser at Nygård ønsker å se på mulighet for nedskalering av prosjektet. Det er positivt.

Da må det også tenkes nytt. Til nå har «nedskaleringen» fra Vegvesenets side bestått i at sykkelekspressvei og egen kollektivtrasé tas ut av prosjektet eller reduseres og man står igjen bare med ny motorvei. Og ingen signaler om prioritering av hverken nytt signalanlegg, eller bedre togtilbud Drammen-Oslo. Det er neppe i tråd med intensjonene fra Stortinget og 0-vekstmålet.

Vi i MDGs E18-utvalg inviterer til dialog om hvordan vi kan løse transportutfordringene på en måte som ivaretar 0-vekstmålet og gjør våre bomiljøer bedre, men til mye lavere kostnad enn å bygge en ny motorvei.

Les også

Baklengs på vei inn i fremtiden