Vi er nå inne i 2023, året hvor det skal velges nye kommunestyrer og fylkesting.

I avisen vil vi i tiden frem mot valget kunne lese om hva de ulike partiene mener er et best mulig Bærumssamfunn. Jeg gleder meg til å høre meninger fra ulike partier, interesseorganisasjoner og aldersgrupper.

I perioden frem mot valget vil jeg oppfordre alle til å delta i samfunnsdebatten. Debatten kommer til kort hvis kun de samme uttaler seg hver gang.

Alle stemmer må høres. Har du mening om en sak: Skriv et debattinnlegg, eller meld deg inn i et politisk parti. Ikke minst: Bruk din stemme når det er valg. Det er sånn vi skaper et levende lokaldemokrati.

Les også

Etterlysning: Flere stemmer i den lokale samfunnsdebatten

Hvis jeg hører noen klage over et eller annet i lokalsamfunnet, pleier jeg å oppfordre til å melde seg inn i et parti og engasjere seg.

Hva godt får man ut av bare å klage, uten å vise interesse for å bidra til endring? Ikke mye.

Ved å klage uten å bidra til endring skapes misnøye, og det kan umulig tjene lokaldemokratiet.

Vilje til å bidra til et bedre lokalsamfunn vil være et sunnhetstegn for lokaldemokratiet. Er det ikke vilje til å bidra til et bedre lokalsamfunn, må det jobbes med å forbedre dette. Målet må være at alle skal føle at deres stemme er ønsket og teller.

Jeg oppfordrer særlig flere unge til å engasjere seg i politikken. Vi trenger flere unge stemmer, slik at det blir jevnere fordeling aldersmessig.

Vi unge er fremtiden. Vi skal respektere og lytte til de mer erfarne sine meninger. De sitter på flere gode erfaringer vi unge kan ta med oss for å løse fremtidens problemer.

Men vi unge kan ha tanker og ideer de mer erfarne ikke har tenkt på. At alle aldersgrupper deltar i samfunnsdebatten, vil etter min mening styrke lokaldemokratiet.

Les også

Vi trenger engasjerte bæringer i alle spektre av det politiske landskapet

Jeg tror at politikerne i Bærum alle har et grunnleggende felles mål, og det er å føre en politikk til det beste for Bærum.

Vi er enige om grunntanken, men har ulike løsninger. Løsninger som innbyggerne våre vil være mer eller mindre enige om.

Alle kan ikke være enige om alt, det hadde vært kjedelig. Gjennom en levende debatt hvor mange deltar, kan vi sammen finne de gode løsningene for Bærum.