Søndag 5. juni var en historisk dag, for da åpnet Sandvikas første pride-markering.

I år er skeivt kulturår. Det skal markeres at det er 50 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge. Vi skal feire, dokumentere, formidle og diskutere skeiv kunst, kultur og historie over hele landet.

Norge har tatt syvmilssteg siden avkriminaliseringen, men det er enda viktig å presse på for å gjøre verden enda mer fri og rettferdig.

For mange av oss så er pride først og fremst gøy. Det er fest, musikk, glitter og glede. Det er en dag med farger og folk av alle typer. Men pride er også alvor. Det skal invitere inn til kunnskap og forståelse. Vise frem mangfoldet og skape debatt.

Bærum kommune har jobbet godt over mange år for å fremme kjønns- og seksualitetsmangfold. Visjonen i kommunens handlingsplan på feltet er «Alle som bor og oppholder seg i Bærum skal åpent og fritt kunne leve sine liv basert på likeverd og gjensidig respekt, uavhengig av kjønn, seksualitet, hvem man forelsker seg i, hvem man velger å leve sammen med og hvordan man velger å uttrykke sin identitet».

Kommunens handlingsplan handler om alle deler av kommunens virksomhet. Vi skal sikre inkluderende og opplyste skoler så vel som inkluderende og opplyste seniorsentre. Og eiendomsavdelingen skal sikre at nye bygg har kjønnsnøytrale toaletter.

Denne måneden heises det mange regnbueflagg rundt omkring i Bærum.

Denne måneden heises det mange regnbueflagg rundt omkring i Bærum. Elever og lærere markerer at vi er en mangfoldig og inkluderende kommune. For mangfold står på timeplanen.

Selv om vi feirer i hele juni, må vi ikke glemme at vi har mer jobb å gjøre. De aller fleste bæringer lever gode liv. Men undersøkelser viser at LHBT-personer opplever mer mobbing enn andre, og vi må alltid jobbe for å forebygge hatefulle ytringer og hatkriminalitet.

Det er fremdeles personer i samfunnet vårt som føler at de ikke kan være åpne om hvem de er på steder som jobben, i idrettslaget, eller i menigheten.

Vi har for lite informasjon om hvordan det er å være minoritet i Bærum i dag. Derfor satte Bærum i gang en stor kartlegging. Vi har blant annet spurt befolkningen om deres holdninger til personer som har en annen seksuell orientering eller kjønnsidentitet enn dem selv.

Gjennom intervjuer med seksuelle minoriteter i Bærum så vet vi at mobbing forekommer og at noen føler seg utrygge.

Det er derfor det er så viktig at vi er tydelige, markerer, feirer, heiser flagget og står sammen om det mangfoldige og inkluderende Bærumssamfunnet vi vil ha.

Det er mange som har bidratt til å gjøre Sandvika pride mulig, men spesielt de mange frivillige som har engasjert seg, bør trekkes frem, og det er viktig å takke disse grundig. Et slikt arrangement kommer ikke i stand av seg selv, og de var med på å skrive historie.

For mange av oss er pride først og fremst gøy, men det er også alvor. Gledelig pride, alle sammen!