Jeg viser til Hans Jørgen Danielsens innlegg (2. november) om Asker kulturhus og Multisalen og hans opplevelse av Asker symfoniorkesters jubileumskonsert.

Takk først til Danielsen for hans innlegg som er en viktig tilbakemelding til oss som drifter Asker kulturhus.

Men Danielsens kraftsalve: «Multisalen i Kulturhuset egner seg overhodet ikke til konserter med klassisk musikk. Ei heller for andre musikkformer» krever et svar.

Jeg var selv til stede på denne konserten og kan godt støtte opp om at lydbildet ikke var optimalt for denne oppsetningen hvor utøverne i bakre rekke kom for tett opp i teppene.

Våre saler er ikke bygget med akustiske tilpasninger rettet mot store akustiske ensembler og orkester, her med over 50 utøvere. Dette kan en se på som en svakhet fra da Asker kulturhus ble bygget og sto ferdig i 2004.

Imidlertid tar Danielsen munnen for full når han mener at denne salen ikke egner seg for andre musikkformer.

Både Multisalen og Teatersalen har ypperlige akustiske kvaliteter for ulike fremføringer, som gir gode lytteopplevelser for publikum.

Vi får stadig gode tilbakemeldinger fra både artister, leietagere og publikum. Ikke minst takket være vår svært kompetente tekniske stab.

Vi er imidlertid helt enig i at bedre tilpasninger og videre fornying av vårt tekniske rammeverk er ønskelig og nødvendig.

Våre kirker er som nevnt, kanskje bedre akustiske arenaer for symfoniorkestrene, og heldigvis brukes disse i stor grad.

Asker kommune må ha fokus på å utvikle gode arenaer for forskjellige kunstarter. Vi bygger sjelden nye kulturhus, da må vi se på om vi kan forbedre kvaliteten i de arenaene vi har og videre anbefale lokaler som er best egnet i vår langstrakte kommune.

Til slutt en liten gladnyhet: Danielsen påpekte at det var fullsatt sal. Vi kan melde at vi i år har rekordbesøk i Asker kulturhus og slår siste toppår som var 2019 med god margin.

Velkommen til gode kulturopplevelser hos oss.