Det vil det være interessant for allmennheten å få innsikt i de vurderinger og begrunnelser som Bane Nor har lagt til grunn for valg av konvensjonell sprengning av tospors tunnel, spesielt med bakgrunn i at Bane Nor eier fire fullprofilmaskiner brukt ved drivingen av Follotunnelen.

Les innlegget her: Feil valg for tunnelbygging

Drivingen der har gått meget godt. Det er ikke lett å forstå at godt utstyr og trente operatører ikke skal kunne brukes for fullprofilboring av Ringeriksbanetunnelen i to tunnelløp med de fordeler det vil gi i form av reduserte masser og bedre helse-, miljø- og sikkerhetsforhold enn ved tradisjonell tunneldriving, samt bedre regularitet og sikkerhet enn i en tospors tunnel.

Det vil også være av interesse hvilke samfunnsøkonomiske analyser som ligger til grunn for at bygging av ny jernbane og vei ikke gjennomføres slik at det legges til rette for utbygging av Avtjerna med god offentlig kommunikasjon. I det ligger også spørsmålet om grunnen til at stasjon på Avtjerna er valgt bort.

Hvilke problemer er avdekket for sporfremføringen, dersom det bygges innen jernbanenormen på maks 12,5 promille stigning/fall via stasjon på Avtjerna, som ikke trenger å ligge i dagen?

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Som Øiseth skriver har man en unik mulighet til tunneldrift i begge retninger fra Avtjerna som vil gi ferdig knust masse til utfylling i boligområdet, på samme måte som Follobaneprosjektet. Det er også ført frem strøm og bygget eget trafoanlegg for å forsyne fullprofilmaskinene med energi. Dette trafoanlegget skal forsyne den nye bydelen på Åsland med strøm. Det samme kunne man fått til på Avtjerna.