To sykler tørnet sammen front mot front, og en kvinne ble alvorlig skadet. I etterkant får vi høre at kommunen har planer om en oppjustering og trygging av gangveien nettopp på dette stedet. Man vil skilte tydeligere, og anlegge romlefelt. Det er bra.

Bakgrunn: Belastet sykkelstrekning skal sikres - kvinne ble skadet etter ulykke

Men denne delen av Fornebuveien, fra krysset med Magnus Poulssons vei ved Teleplanbygget, og fram til Lysakerlokket, skal tjene mange hensikter. Den er først og fremst eneste adkomstvei for 15–20 lokale husstander. I tillegg skal den også være hovedbindeleddet for syklende og gående mellom Lysaker som kollektivknutepunkt, og Fornebu med blant annet Telenor Arena.

I planene for ny E18 er det tegnet en ekspressykkelvei langs sørsiden av motorveien. Denne var opprinnelig tegnet mellom kontorbebyggelsen og E18 helt fram til Lysakerlokket. Dessverre har man, for å spare penger, i de nye planene svingt denne sykkelveien i bro over Snarøykrysset og inn i den trange Fornebuveien. Dette må gjøres om!

Les også: Syklistenes Landsforening: Trenger beskyttede sykkelveier

Det er på tide å innse at en syklist og en syklist kan være to helt forskjellige ting.

Noen har god tid, sykler langsomt. Til badestranda, til naboen eller til butikken. I denne gruppen finner vi mange barn, og sannsynligvis også kvinnen som ble skadet på tirsdag. Hun hadde sykkelvogn med to barn i. Andre sykler raskt, til og fra jobb, eller som trening. Kanskje året rundt, ofte langt, og ikke minst i høy hastighet. Disse to gruppene er inkompatible elementer i trafikken. Å føre dem sammen, på felles sykkelvei, er mer enn problematisk.

Bakgrunn: Menn krasjer mest med sykkel

Når man vil legge til rette for jobbsykling Sandvika- eller kanskje Asker – Oslo, må man tilby mer enn en kombinasjon av bil- sykkel- og gangvei. Ekspressykkelveien langs E18 må legges på utsiden av kontorbyggene også mellom Snarøykrysset og Lysaker!