Er du utøver eller tilskuer, er du trener for barn, unge eller voksne, er du støtteapparat eller del av heiagjengen, idrettsmamma eller -pappa, proff eller mosjonist? Nå ser det ut til at Drengsrud idrettspark kan bli en realitet og et mangfoldig tilbud for alle idrettsglade askerbøringer.

Forhandlingsutvalgene for Asker kommune og Asker Skiklubb har blitt enige om et forslag til en avtale for å selge deler av Føyka og flytte idrettsparken, unntatt matcharenaen (fotballstadion) og andre anlegg i Asker-parken, til Drengsrud.

Avtalen definerer fordeling av eierskap, investeringer i og bruk av nye idrettsanlegg på Drengsrud.

Asker kommunestyre har vedtatt en områdereguleringsplan for byutvikling på Føyka og Elvely, og ønsker å selge en del av sin eiendom på Føyka. Planen åpner for en utvidelse av Asker sentrum med blant annet leiligheter og næringsarealer i gangavstand til stasjonen.

Budstikkas leder om Elvely-avtalen:

Slik jeg ser det, står Asker Skiklubb foran et viktig valg: å bli på Føyka med drift som i dag eller å selge eiendom på Føyka, flytte til Drengsrud og få et nytt idrettsanlegg, et nytt samlingssted for klubben, og en helt annerledes klubbøkonomi.

Rådmannen legger forhandlingsutvalgenes avtaleforslag fram for formannskapet 2. april, og kommunestyret skal fatte endelig vedtak på vegne av kommunen i sitt møte 9. april. For Asker Skiklubb er det klubbens medlemmer som tar valget, ved å stemme for eller imot flytting i to ekstraordinære årsmøter.

Drengsrud idrettspark vil kunne tilby et mangfold av idrettsarenaer, ute og inne, sommer som vinter - blant annet klubbhus for Asker Skiklubb, fotballbaner med kunstgress, bandybane, sandhåndballbaner, rulleskiløype, friidrettsbane, flerbrukshall med håndballbaner, treningsrom, innendørs løpebane, sandvolleyballbaner, skileik, mindre hoppbakker på kollen, utendørs møteplasser og mer parkeringsplass.

Bakgrunn:

Avtalen innebærer, dersom begge parter vedtar den, at det blir mer idrettsanlegg enn i dag, anlegg som er nye og oppgraderte. Asker Skiklubb kommer til å eie mer eiendom enn i dag. I tillegg får klubben et betydelig økonomisk overskudd, etter at alle anlegg er utviklet, estimert til over 200 millioner kroner. Asker kommune får et betydelig økonomisk overskudd, estimert til 150 millioner kroner etter at alle anlegg er utviklet.

Kommunen påtar seg imidlertid risikoen for kostnadsoverskridelser, så kommunens overskudd kan bli lavere. Asker Skiklubb og Asker kommune vil også eie 50 mål i Asker-parken på Føyka sammen, inkludert matcharenaen, med muligheter for å oppgradere den tilliggende øverste banen.

Det er salget av eiendom på Føyka som vil finansiere den nye idrettsparken på Drengsrud. Uten et salg på Føyka frigjøres ingen penger til videreutvikling av idrettsanlegg i nærmeste fremtid, verken på Drengsrud eller Føyka.

Nå eller aldri? Avtaleforslaget er et resultat av en mangeårig og grundig prosess, opprinnelig etter initiativ fra Asker Skiklubb, med utredninger, planlegging, ulike avtaler mellom Skiklubben og kommunen, og nå til slutt forhandlinger.

Nå er det opp til oss folkevalgte i formannskapet og kommunestyret, og medlemmene i Asker Skiklubb å vedta avtalen. Jeg håper både kommunestyret og skiklubbens medlemmer ser hva denne avtalen faktisk vil bety for Asker-idretten, for klubben og for utviklingen av Asker sentrum. Uten denne avtalen blir ikke idrettsparken på Drengsrud realisert.

Forandringer i Asker sentrum kommer uansett. Jeg mener dette er en mulighet skiklubben må gripe – på vegne av hele Asker. Jeg ønsker oss alle en god debatt inn mot våre viktige beslutninger.

Les mer på budstikka.no/debatt