For 6. gang arrangerte NFU Asker lokallag paneldebatt i anledning kommunevalget. Tema har alltid vært hvordan kan vi bedre livet for og trivselen til utviklingshemmede i Asker.

Multisalen i Asker kulturhus var full, og partiene hadde prioritert NFU, for de stilte med sine beste:

Ivar Granum (Ap), Karin Ståhl Woldseth (Frp), Lene Conradi (H), Eva Høili (KrF), Hanne Lisa Matt (MDG), Une Borg Kjølseth (SV) og Gro Buttingsrud (V). Det setter vi pris på.

Før debatten ønsket vi å vise hva utviklingshemmede kan bidra med innen kultur- og arbeidsliv. I myldreområdet holdt Real Trøkk, Musikkgruppe for mennesker med bistandsbehov, konsert, og Galleri Unika, butikken i Asker sentrum som selger de fine tingene som utviklingshemmede lager på arbeidssentrene, viste frem håndverksproduktene.

Asker Produkt AS hadde smaksprøver på bakervarene, som kan bestilles, og som markedsføres i Den Glade Baker i Asker sentrum.

Det ble en fin konsert som rørte publikum og en fin presentasjon – politikerne fikk høre, se og smake.

Les også

Galleri Unika må få bli i Asker sentrum

Før debatten startet viste Asker Produkt en kort film som viste de nye lokalene i Solbråveien, de flotte arbeidstakerne og det gode produksjonsutstyret.

Deretter presenterte rådgivningsgruppen for utviklingshemmede (RGA) seg. De fortalte hva de mente var viktigst, nemlig at:

  • ingenting om oss, uten oss
  • spør oss hva vi mener og respekter våre meninger
  • lytt til oss som har skoen på, og som er ekspert i eget liv

Det var enighet om at det er stort behov for å skaffe utviklingshemmede bolig, og at boligtilbudet må være variert. Det er dyrt å leie kommunal bolig. De forskyvningene i byggeplanene for nye boliger på tre år som ble vedtatt i 2022, må vurderes på ny nå i 2023.

Avlastningstilbudet må styrkes. Det er viktig å avlaste pårørende. Kompetanse hos politikere, administrasjon og i tjenesten er viktig. Kompetansebegrepet er vidt og omfatter også å sette seg inn i sårbare personers situasjon, som utviklingshemmede og deres pårørende. Holdninger er viktig. Det ble gitt uttrykk for at BPA-ordningen (brukerstyrt personlig assistanse) må utvides.

Galleri Unika, der det legges ned arbeidsplasser, selv om det er for få arbeidsplasser i Asker, ble også debattert, og holdningen var klar:

Eventuelle endringer vedrørende butikk og arbeidsplasser vil politikerne ha på sitt bord. Det må behandles politisk.

Fra publikum ble politikerne presentert med en situasjon der pårørende og utviklingshemmede uten forvarsel ble konfrontert med store endringer. Flytting og endring fra arbeid til aktivitet i løpet av 14 dager. Politikerne var tydelig på at «slik skal vi ikke ha det!».

En utviklingshemmet fra Fredtunveien ønsket at det ble oppmerket fotgjengerfelt i nærheten. Bilene kommer så fort, og han selv er svaksynt, forklarte han.

Etter debatten fikk politikerne gaver som var laget på arbeidssentrene og selges i Galleri Unika. Gaver som i en travel politisk hverdag preget av prioriteringer og verdivalg, skal minne dem om de sårbare.

En stor takk til Askers politikere som viser at tar oss på alvor. De møter oss, de ser oss, og de hører oss.

Les også

Pårørende må styrkes i Asker