Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige har over 150 templer over hele verden. Nå ønsker mormonerkirken å bygge sitt første i Norge.

De har sett seg ut den gamle gartnerieiendommen på Hvalstad. Tett på Holmenkrysset langs E18.

Planene kan knapt kalles unnselige. Tempelet, som skal brukes til religiøse ritualer, er på 1.000 kvadratmeter. Det preges av et spir som strekker seg 36 meter til værs. Fem meter høyere enn for eksempel klokketårnet i Bærum rådhus.

Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige har 17 millioner medlemmer over hele verden. Drøyt 4.500 av dem holder til i Norge. Hovedkvarteret ligger i Salt Lake City i staten Utah, og det er i USA planene om et tempel i Oslo-området er utviklet. Det er også her beslutningen om å legge tempelet til Ravnsborg gård er tatt.

Å slå fast at tempelet vil bli bygget her, er en formulering som forskutterer noen vedtak.

Kirken har allerede kjøpt eiendommen og ser ikke bare for seg et tempel, men en 33 mål stor park på området, hvor drivhusene fortsatt står.

kirkens nettsider står det følgende: «This temple, which was also announced in April 2021, will be built on an 8-acre site located at Smedsvingen and Ravnsborgveien roads in Hvalstad, Norway.»

Å slå fast at tempelet vil bli bygget her, er en formulering som forskutterer noen vedtak som ikke er fattet ennå. Foreløpig har politikerne bare fått servert planene over bordet. Det skjedde i formannskapet i forrige uke, da en amerikansk representant for kirken, Mark Cressler, og advokat Tarjei Pedersen hadde en gjennomgang.

Selv om Frps Ole Jacob Johansen spontant utbrøt at det alltid er en plass for Jesus i Asker, har ordfører Lene Conradi helt rett når hun kaller saken prematur.

Når partiene får summet seg, er det flere ting de må stilling til. For det første om de ønsker at området skal brukes til tempel og park. I dag er mye av området satt av til næring, og så langt har tankene gått mer i retning av varelogistikk og lager enn trossamfunn.

Skulle politikerne tillate en annen bruk av området enn næring, gjenstår det fortsatt mange avklaringer før tempelet eventuelt kan bygges. I reguleringsprosessen vil det nødvendigvis bli en diskusjon om høyder.

Selv om selve bygningskroppen ikke er så høy, vil et 36 meter høyt spir kunne være svært iøynefallende, enten du befinner deg i bil på E18, i båt på fjorden eller med tursko på Skaugumsåsen.

For ikke å snakke om hvilken innvirkning bygget vil få på villaene i nabolaget.

Derfor er det godt stykke frem før kirken kan planlegge den første dåpen i det bassenget de har vist frem.