I Viken kan man oppleve store og små festivaler – innen musikk, scenekunst, litteratur, film og visuell kunst. Festivaler er viktige arenaer for utøvelse og opplevelse av kunst og kultur. Det er her vi samles, spesielt om sommeren, for å oppleve alt det fine sammen.

Festivalene har gjennom sitt arbeid med publikumsutvikling og programmering kommet langt med tanke på kulturelt mangfold, både på og foran scenen. Festivalene sørger for et viktig supplement til helårsarrangørene rundt om i fylket, som for eksempel kulturhus og jazzklubber.

Festivaler er også viktige kilder til verdiskaping innen kulturelle og kreative næringer. Festivaler er viktig for kulturutvikling og opplevelse, og det er derfor noe vi støtter gjennom en egen tilskuddsordning for festivaler. Ordningen vektlegger kvalitet, nytenking, utvikling, stabilitet, profesjonalitet, formidling og festivalen som næringsaktør.

I år får 48 festivaler rundt om i Viken støtte gjennom ordningen. Dette er små og store festivaler, med ulike uttrykk og former, som sammen viser bredden i festivallivet i Viken.

Endelig kan festivalene igjen fylle sine arenaer med forventningsfulle og glade publikummere, i stor grad uten restriksjoner og begrensninger vi har opplevd de siste årene, og det varmer mitt festivalhjerte.

Vi ønsker å få flest mulig unge til å delta i det kulturlivet i Viken har å by på. Derfor har vi utviklet eventappen Bizzy, som gir unge i alderen 13 til 21 år informasjon om festivaler og andre kulturtilbud rundt om i Viken, og muligheten til å kjøpe billetter ofte til rabatterte priser.

Til slutt vil jeg takke festivalansatte, frivillige, kulturaktører og publikummere. Sammen med dere gleder vi oss over en sommer full av gode festivalopplevelser.

God festivalsommer, alle sammen!