Var det ikke turbulent nok i Bærum Frp fra før, så har første del av 2023 vært preget av en varslingssak, som er behandlet sentralt i partiet.

Like før jul kom det inn et varsel mot en tillitsvalgt i partiet, sendt inn av en tillitsvalgt i et annet parti. Bakgrunnen var hendelser som skulle ha funnet sted under en sosial sammenkomst i desember.

Måten varselet er behandlet på av Frp vekker liten tillit. Det handler ikke så mye om alvorlighetsgraden, men om håndteringen.

Uansett om Frps organisasjonsutvalg fant påstandene grunnløse, slik de åpenbart gjorde, så er det tre forhold som er kritikkverdige:

  • Tiden det tok å behandle varselet
  • Varsleren ble ikke kontaktet av de som behandlet varselet
  • Personen varselet gjaldt, forsøkte å kontakte varsleren på telefon

Varselet ble sendt til Viken Frp før jul og deretter sendt videre til organisasjonsutvalget. Siden ble det stille. Helt til Budstikka tok kontakt i mars.

Da gikk det ikke lang tid før varsleren fikk beskjed om at saken var avsluttet. Uten at vedkommende selv var kontaktet og spurt om hva som hadde skjedd. Kun den omvarslede fikk gi sin versjon.

De skriftlige svarene til leder av organisasjonsutvalget, Anni Skogman, gir liten innsikt i hvilke vurderinger som ble gjort. For eksempel besvares det ikke hvorfor varsleren aldri hørte noe.

Varslingsforsker Sissel Trygstad i Fafo kaller denne behandlingen altfor dårlig. Både med tanke på tidsaspektet og den manglende dialogen med varsler.

Mens saken lå i organisasjonsutvalget, valgte også den tillitsvalgte å kontakte varsleren. En samtale som ble meldt inn til Frp av varsleren samme kveld. Hva som ble sagt i den korte samtalen i januar, vet bare de to. Men fremstøtet virker ikke veldig klokt og har skapt ubehag.

For etter dette har saken også skapt uro i Bærum-politikken. Ikke bare i de to partiene som er direkte involvert, men politikere i flere andre partier er også trukket inn. Slikt skaper utrygghet utover hva som skal ha skjedd og ikke skjedd på den sosiale sammenkomsten.

Den uroen har Frp ikke bidratt til å dempe gjennom sin saksbehandling - og den demper neppe den interne uroen i Bærum Frp. Varslingssaken kommer nemlig kort tid etter en opprivende nominasjonskamp, der nominasjonskomiteens innstilling ble fullstendig vraket og den interne splittelsen var åpenbar.

Derfor var denne saken trolig det siste Bærum Frp behøvde nå helt i startfasen av en ny lokal valgkamp.

Om Dag Otter Johansen

Dag Otter Johansen er politisk redaktør i Budstikka. Han er bosatt på Drengsrud i Asker og har vært ansatt i Budstikka siden 1996.

Politisk redaktør har ansvaret for meningsinnholdet i Budstikka, både mediehusets egenproduserte lederartikler og kommentarer, samt eksterne bidrag.

Du kan lese flere kommentarer her.