Hver eneste uke blir det publisert et nytt klimastudie som forteller oss at om vi ikke kutter i utslipp nå, kommer jorden til å gå under om x antall år. Ofte er datoene satt i unge menneskers levetid. Det er mer ekstremvær nå enn noen gang tidligere, og avlinger blir ødelagt av unormalt høye og varierende temperaturer. Det blir sagt at det kommer til å bli mer plast enn fisk i havet innen 2050, og 95 prosent av alle sjøhester i Nordsjøen har konsumert plast.

Med alle disse slående overskriftene er det lett for en mann på 20 å se pessimistisk på fremtiden, men det gjør ikke jeg. Jeg er optimistisk for fremtiden fordi jeg vet at ikke klimakrisen kan løses av noen internasjonale organisasjoner eller ledere alene. Den må løses lokalt ute i hvert fylke, i hver kommune og av hver og en av oss. Jeg har en stor tro på at vi mennesker er smarte nok til å løse denne klimakrisen sammen.

Dessuten er det lett å være optimistisk når jeg ser hva Asker kommune har gjort for klimaet. Blant annet er Asker Kommune den første kommunen i Norge som har innført FNs 17 bærekraftsmål i sin kommuneplan, og ordføreren har signert EUs klimaavtale for ordførere. Vi har dessuten satt som mål å kutte utslippene lokalt med 55 prosent innen 2030. Alt dette gir meg håp for fremtiden, men det er fortsatt mye vi kan gjøre.

Les mer på budstikka.no/debatt

Derfor er jeg glad for at Asker Høyre har hørt på oss unge og gått inn for en offensiv klimapolitikk.

Asker er den kommunen med tredje mest elbiler per innbygger. Dette viser at Askers innbyggere er fornuftige og at politikerne legger godt til rette. Men vi har fortsatt cirka 85 prosent andel bensin- og dieselbiler. Dette tallet må ned, derfor vil Asker Høyre legge til rette for flere ladestasjoner rundt omkring i Asker, og vi vil legge mer til rette for el sykler og sykler for øvrig. Dessuten vil vi fortsette med tettstedsutvikling ved lokale knutepunkt. Dette for å legge opp til mer bruk av kollektiv transport. Jeg var glad for å kunne delta på Viken Høyres årsmøte der å iverksette utslippsfrie hurtigbåter på Oslofjorden ble enstemmig vedtatt.

Også når det gjelder plast i havet har Asker Høyre planlagt tiltak. Vi skal blant annet sikre at miljøskadelig plast fra kunstgressbaner ikke slippes ut i havet, og lage bedre ordninger for gratis avfallsleveringer ved frivillig opprydningsdugnader.

Dette viser at Asker Høyre har en offensiv og nytenkende klimapolitikk og at vi tenker på neste generasjoners beste. Jeg har nevnt noen få av mange klimatiltak som vi ønsker å få igjennom i den kommende perioden. Det gjør meg stolt og optimistisk å kunne få være en del av.