Ved høytidelige anledninger og overfor utlendinger er norske politikere flinke til å fremheve at det beste ved Norge er de små forskjellene.

Innenriks er frontene noe annerledes. Forskjellene fremstilles der som både mange og store. Noen partier er mer opptatt av dette enn andre.

Her i Bærum ønsker nå noen politiske grupperinger å innføre en ny forskjell som vil angå folk flest, det vil si redusering av parkeringsmulighetene for bileiere.

Lenge har målsettingen vært en parkeringsplass per boligenhet, men nå skal dette muligens «erstattes» helt ned til en tiendedels plass per bolig.

Tankegangen er en sidevinkling av klimapolitisk ønske om redusert bilbruk.

Klimadebatten i Norge skjøt fart da amerikaneren Al Gore for cirka 25 år siden fikk Nobelprisen for sin politikk om å minske klimaskadelige utslipp fra motorkjøretøyenes drivstoff.

Det var utslippene han ville unngå, ikke bilbruken som sådan. Da som nå har bilen vist seg å være det mest hensiktsmessige hjelpemiddel for all transport fra dør til dør, både av gods, varer og personer.

Bilbrukerne har forstått dette, ikke minst her i Bærum der bilen er blitt allemannseie for folk flest. Den klimavennlige elbilen har slått an både for brukerne og det offentlige ved rimelige og gunstige avgiftsbestemmelser.

Jeg skal ikke repetere hvorfor vanlige folk har skaffet seg eget motorkjøretøy. Alle bileiere vet hvorfor de etter nøye vurdering har tatt denne utgiften som en del av livsstilen.

Redusering av parkeringsmulighetene gjør det vanskeligere å dekke ønskelige behov for kontakt og samliv med familie og venner, og for det behov man har i dagliglivet.

Politikernes politikk må i noen grad tilpasse seg vanlige folks liv og vaner og ikke være utilpass.

Etter hvert vil begrensningen av parkeringsmuligheter utløse en betydelig prisøkning for det som vil bli en mangelvare. På sikt vil parkeringsplassene havne hos dem med best råd.