69 prosent av Asker er dekket av skog. Skogsområdene dekker 258.778 dekar av kommunens areal. Nå er det full strid om 130 av dem.

Det omstridte området ser ut som hvilken som helst skogsidyll. Her er det knauser og bartrær i tidvis ulendt terreng. En bekk som snor seg langs den mosegrønne skogsbunnen.

Kun lyden av fugler og vindsus høres.

Stillheten er forunderlig. Forunderlig, fordi i fugleperspektiv ser du at skogen er inneklemt mellom store næringsarealer på begge sider. I trapper oppover i terrenget finner du både lager og logistikk, bilklargjøring og steinindustri, såkalt plasskrevende næring.

Her står næring og arbeidsplasser mot naturhensyn.

To uker før Asker skal vedta sin første arealplan er dette et av de store stridstemaene. Om skogsområdet skal barberes ned og sprenges ut for å gi plass til enda flere lager- og logistikkbygninger.

Skogen er en del av Årosmarka, og den ligger midt inne i Follestad næringspark. Her står næring og arbeidsplasser mot naturhensyn i en klassisk konflikt.

Frps Espen Hansen Aspås og MDGs Hanne Lisa Matt har funnet hverandre i kampen for vern. Den kampen kjempet de i gamle Røyken kommune, og de har tatt den opp igjen i den store arealdiskusjonen i Asker.

De mener at naturverdiene som går tapt ikke kan rettferdige de arbeidsplassene det gir. På motsatt side står de som mener at Asker må sørge for utvikling og arbeidsplasser i hele den nye kommunen.

Les også

Dårlig politikk, dårlig gjort og dårlig folkeskikk

For tiden pågår det derfor store diskusjoner i de fleste partier om hvordan de skal stemme i kommunestyret 13. juni. De er under press fra lokale aksjonsgrupper, som mener utbyggingen vil blokkere tilgangen til marka.

Saken blir ikke mindre pikant av at det er Askerhalvøya Eiendom som står bak planene. Det selskapet er heleid av kommunen, og ble med inn i Asker fra tidligere Røyken. De har justert planene sine fra 230 dekar til 130 dekar uten at det har dempet engasjementet.

Avveiningene er vanskelige. Ett av de store paradoksene er at kommunestyret kan ende opp med å vedta nedbygging av et skogsområde tilsvarende 180 fotballbaner i samme møte som de vedtar temaplanen for naturmangfold.