Ragnar Molland har et innlegg 4. mai med overskrift «P-kaoset på Gjettum». Han var også ute i avisen før Gjettumkollen barnehage ble en realitet og med god grunn.

Vi i seniorboligene som er nærmeste nabo til barnehagen, har hatt en tøff tid i byggeperioden, og nå etter et «hvileår», leser jeg i dag med vantro en lang artikkel med overskrift «Omstridt boligprosjekt vedtatt: – En gledens dag».

Hva er det politikerne tenker med?

Ett av argumentene for prosjektet i Vallerveien er at de også skal bygge for utviklingshemmede = skalkeskjul? 16 person skal plasseres i én blokk – integrering kaller de det. Tenk å bruke utviklingshemmede for å fremme dette prosjektet.

Det skal bygges totalt 65 boliger, fordelt blant annet på flere fire etasjers blokker.

Les også

«Monsterbarnehagen» i Gjettumkollen

Blokker og bygging er én sak, men hva med biler og parkering?

I begynnelsen av april gikk jeg inn på siden «profil.nabolag.no» hvor mitt fokus ble temaet parkering, da dette har vært et stort problem i vårt boligområde helt siden barnehagen åpnet, ref. også innlegget fra Ragnar Molland.

På «profil.nabolag.no» finner jeg blant annet en side hvor det nevnes «Gateparkering», vurdert av 52 lokalkjente, hvorav 84/100 svarer «Lett».

Her må jeg opplyse om at det finnes ikke muligheter for gateparkering overhodet. Tomten som skal bebygges, ligger mellom Lindelia og Vallerveien – det er forbudt å parkere i disse såkalte «gatene».

Løgn, bedrag og lureri kaller jeg dette.

Som beboer i Gjettumtunet ser jeg for meg enda større parkeringsproblematikk her i fremtiden enn den problematiske perioden vi har hatt siden barnehagen åpnet 1.8.22.

Barnehagens bygningsdel ble langt høyere enn planlagt, og med boligblokker på opptil fire etasjer rundt oss – kveles vi, men det er vel også politikernes mening?

Jeg tillater meg å sitere Molland som uttaler: – Det synes som formålet, som er forsynt med klisjeen «Det gode nabolag», har fått kommunedirektøren og det politiske flertall til å se bort fra manglende stedstilpassing, hensyn til stedlige naturverdier og støyproblemer».

Takk til deg, Ragnar Molland.

Les også

Pest eller kolera? Seriøst!