Veien til Åmotåsen var brolagt med gode intensjoner. Det som skulle være et prestisjeprosjekt i Heggedal for å sikre unge førstegangskjøpere rimelige boliger, endte i rettsapparatet.

Spørsmålet er om utbygger Beliggenhet Holding nå vil sette sluttstrek og konsentrere seg om å ferdigstille prosjektet Heggedal Terrasse – eller om de velger nye runder i rettsapparatet etter den knusende dommen.

De krevde Asker kommune for til sammen 117,5 millioner kroner i erstatning, knyttet til feil de mente kommunen begikk under saksbehandlingen og påfølgende krav knyttet til salgspris. I dommen fra Ringerike, Asker og Bærum tingrett heter det at Beliggenhet Holding har tapt saken mot Asker kommune fullstendig.

Historien startet i 2017 da Beliggenhet Holding kjøpte en eiendom fra Asker kommune for 80 millioner kroner i Åmotåsen sør for Heggedal sentrum. Langt mer enn andre aktører, som for eksempel Block Watne, var villige til å by.

Med på kjøpet fulgte et krav om at 40 prosent av boligene skulle selges til 10 prosent under markedspris, for å sikre førstegangskjøpere en mulighet til å komme inn i boligmarkedet. Dette var det første prosjektet i en boligpolitisk strategi, derav lå det mye prestisje.

I reguleringsprosessen fikk utvilsomt Beliggenhet Holding feil opplysninger fra kommunen. Kommuneplansjef Tor Arne Midtbø feiltolket et vedtak i bygningsrådet rundt hvor stor utnyttelse eiendommen kunne ha. Retten mener dette likevel ikke i lys av den videre politiske behandlingen var nok til å gjøre Asker kommune erstatningspliktig.

Dermed fikk ikke Beliggenhet Holding medhold i sitt krav om 27,7 millioner kroner i erstatning for det som skjedde i planprosessen.

Den største andelen av erstatningskravet var knyttet til hva Beliggenhet Holding kunne selge de rimelige boligene for. I avtalen mellom Asker kommune og Beliggenhet Holding var det tatt utgangspunkt i en kvadratmeterpris på 33.000 kroner som skulle justeres etter en bestemt indeks.

Utbyggers problem var at markedsprisen utviklet seg langt kraftigere enn denne indeksen. Derfor mente de også at boligene kunne selges til en høyere pris enn det indeksen tilsa.

Dette fikk Asker kommune satt en stopper for gjennom rettsapparatet i juni 2021. Beliggenhet Holding måtte selge 63 boliger i tråd med den indeksregulerte prisen. Denne differansen ville Beliggenhet Holding ha erstattet, og denne delen av kravet mot Asker utgjorde 89,8 millioner.

Heller ikke dette fikk de rettens medhold i. I stedet sitter de igjen med to tapte erstatningskrav og 480.000 kroner i saksomkostninger som de må betale til Asker kommune.

Hvis de ikke velger å ta saken enda en runde i rettsapparatet. I så fall blir det enda flere runder i en prosess som allerede har vart altfor lenge.

Om Dag Otter Johansen

Dag Otter Johansen er politisk redaktør i Budstikka. Han er bosatt på Drengsrud i Asker og har vært ansatt i Budstikka siden 1996.

Politisk redaktør har ansvaret for meningsinnholdet i Budstikka, både mediehusets egenproduserte lederartikler og kommentarer, samt eksterne bidrag.

Du kan lese flere kommentarer her.