«Pulserende Sandvika – et kraftsenter for kultur og kunnskap». Slik lyder den nye byvisjonen for Sandvika.

Det som startet med gule post-it-lapper og idédugnad på byfesten i fjor, er endt i denne visjonen med fire førende punkter: Her skal det tilrettelegges for gründere og innovasjon, det skal være yrende byliv langs elven og fjorden, bydelene skal være klimakloke, og byen skal gi rom for ungdom og unge voksne.

Så langt mange gode ord til å la seg inspirere av, hvis ordene etterfølges av handling.

Men noen er bekymret. Bærum idrettsråd er redd for at idretten blir glemt, når byggearbeidene allerede pågår for fullt i sentrum og planer legges område for område forbi Hamang helt opp til Franzefoss.

Med 6.000 boliger som skal bygges de ti neste årene, er det svært mange brikker som skal på plass. Det krever mange nye arenaer for å imøtekomme så mange menneskers behov.

Idrettsrådets innspill til fremtidens Sandvika synliggjør dette godt. De er en paraplyorganisasjon for mange ulike aktiviteter direkte rettet mot ungdom og unge voksne – og ikke minst unge voksnes barn.

Den overordnede debatten må tas nå – før Sandvika bygges ut område for område.

Idrettsrådets liste spenner fra land til vann, fra inne til ute: tre fotballbaner, tre flerbrukshaller, økt kapasitet for padlere og roere på fjorden samt å erstatte dagens plasthall på Kadettangen med en permanent hall. For å nevne noe.

I sum en svært lang liste som viser mangfoldet i Bærums-idrettens behov. Og i sum tiltak som vil kreve betydelige arealer i et område som er svært attraktivt for bolig og næring.

Slikt krever svært tydelige vedtak om hva Sandvika skal være. Derfor må den overordnede debatten tas nå – før Sandvika bygges ut område for område.

Kommunikasjonsrådgiver Ole Christian Apeland med erfaring fra visjonsarbeid for Tjuvholmen, Sørenga og Bjørvika sier at visjonen er god. Spørsmålet er om det er vilje til å gjennomføre den, for en slik visjon må også få konsekvenser, sier han.

For idretten blir spørsmålet hvordan deres ønsker og behov blir ivaretatt i møtet med en slik visjon. Vil det bety at kulturscener og kunnskapsbedrifter får forrang i bykjernen, mens idretten må utvikles mest i nær tilknytning til skolene og i utkanten av byen?

Sandvika-visjonen har til hensikt å begeistre. Men enda viktigere er det at Sandvika begeistrer den dagen byen står ferdig. Som Lars Saabye Christens skrev i romanen Bly: Å angre er å være for seint ute.

Om Dag Otter Johansen

Dag Otter Johansen er politisk redaktør i Budstikka. Han er bosatt på Drengsrud i Asker og har vært ansatt i Budstikka siden 1996.

Politisk redaktør har ansvaret for meningsinnholdet i Budstikka, både mediehusets egenproduserte lederartikler og kommentarer, samt eksterne bidrag.

Du kan lese flere kommentarer her.