Som politikere for Fremskrittspartiet så var behandlingen av temaplan parkering i kommunestyret i Bærum 3. mai interessant å følge. Det har også vært skrevet mye i Budstikka om saken.

Når det gjelder nedbygging og fjerning av parkeringsplasser, så har Frp stått på bremsen i lang tid, og nå vil Høyre plutselig gjøre det samme. Det er helt i orden, vi har både plass og hjerterom.

Bekymringen som Frp har fremsatt over lengre tid, handler om at den bil- og parkeringsfiendtlige politikken som et flertall i kommunestyret i Bærum har stått for over tid, fratar spesielt eldre og funksjonshemmede deres rettigheter og muligheter til mobilitet og deltagelse i samfunnet.

Det nytter ikke å være opptatt av universell utforming, når de som trenger universell utforming, ikke har muligheten til å komme seg til stedene med universell utforming.

Vi har også vært tydelige på at fjerning av parkeringsplasser går ut over det lokale næringslivet, og da spesielt frittstående forretninger som gjerne er de som skaper selve bylivet i våre tettsteder.

Resultatet blir at alt havner inne på kjøpesentre, mens gatene står øde igjen.

Det bekymrer ikke Venstre, som nonsjalant kunne konstatere at dette går helt fint.

Men det går ikke helt fint. Når du kan velge mellom å gå, løpe, sykle, kjøre sparkesykkel, moped, ta bussen, T-banen, toget og kjøre bil, så er det lett å si at man vil legge bort bilen til fellesskapets beste.

Når ditt eneste alternativ for mobilitet er bilen, så er det ikke fullt så lett å ofre bilen, for da blir du fort en fange i ditt eget hjem.

At et flertall i kommunestyret nå plutselig snakker med fornuft rundt parkering, er vi glade for, men det er valgkamp i år, og vi frykter at når valget er over, så er parkerings- og bilfiendtlig politikk tilbake på menyen.

Når det gjelder resten av partiene i kommunestyret så har de lite fokus på innbyggernes ve og vel.

Først var det utslipp fra bilen som var den store utfordringen, men nå selges det nesten bare elbiler, så nå har man endret argumentasjonen til at bilen tar for mye plass på veien.

Bilen skal tvinges bort, og for å få til det så ønsker man å fjerne parkeringsplassene.

Når ditt eneste alternativ for mobilitet er bilen, så er det ikke fullt så lett å ofre bilen, for da blir du fort en fange i ditt eget hjem.

Les også

Hjemme-alene-fest uten styring

Det eneste partiet som har holdt stø kurs hele veien, er Fremskrittspartiet. Vi har vært teknologioptimister på miljøets vegne, vi har sagt at bilen har kommet for å bli, og at den er det viktigste verktøyet folk flest har for å få hverdagen til å fungere.

Når man først innser at bilen ikke representerer luksus, men livskvalitet, så er det åpenbart at parkeringsplasser betyr det samme.

Fremskrittspartiet har sagt det hele tiden.

Les også

Det vedtas politikk i Bærum som er direkte eldrefiendtlig

Les også

Statens vegvesen og Bærum kommune på ville veier på Fornebu

Les også

Parkering med politisk styring