Det er naturlig at det blir en vurdering av treneren etter de elendige resultater de siste månedene.

Men det er ikke sikkert at å bytte trener er det riktige grepet denne gangen.

Spillerlogistikken de to siste årene har ikke vært bra. Mange av de nye spillerne som har kommet, enten kjøp eller lån, har ikke hatt gode nok kvaliteter til å heve laget.

I overgangen til ny sesong skiftes altfor stor andel av laget ut, noe som fører til manglende kontinuitet.

Jeg leste et sted at det i år kom inn 14 nye spillere.

I tillegg til de store utskiftningene i spillerstallen har man mange spillere på plass kun rett før seriestart.

Innen spillerlogistikk synes det å være gjort mange dårlige beslutninger de siste par år.

Dette er nok vesentlige årsaker til de dårlige resultater. Hva gjør man med dette?

Stabæks fotballakademi har vært en suksess gjennom mange år. Prioritering av dette må fortsette.

De siste par årene har man fått frem færre gode spillere. Hva kommer det av?

Jeg synes også mange spillere som er utviklet, selges for tidlig. Dette er en stor ulempe både for kvaliteten i spillergruppen og stabiliteten fra en sesong til en annen.

Å beholde disse lenger vil bidra til å ha flere lokale spillere i stallen, noe som gjør laget mer attraktivt for lokalbefolkningen.

Større stabilitet i spillegruppen fra sesong til sesong, bedre kvalitet på nye spillere man kjøper/låner, høy prioritet på å utvikle egne spillere og å forsøke å beholde disse lenger i egen stall er alle viktige elementer for å bli et stabilt lag i eliteserien.

Dette krever også andre endringer enn bare å skifte trener.

Vi er mange som ønsker Stabæk som et stabilt, attraktivt spillende lag på øverste halvdel av eliteserien. Dette har ikke vært situasjonen de siste årene.

Les også

Det kan ikke bare være treneren