Boligstyrer fortviler over for lite støtte til ladepunkter for elbiler

ØNSKE: Strøm til kupé- og motorvarmer finnes på plassen utenfor Sameiet Nadderud Vest. Men styreleder Liv Baggerånås håper det blir økonomisk mulig å skaffe lademuligheter for elbiler i boligsameiet.

ØNSKE: Strøm til kupé- og motorvarmer finnes på plassen utenfor Sameiet Nadderud Vest. Men styreleder Liv Baggerånås håper det blir økonomisk mulig å skaffe lademuligheter for elbiler i boligsameiet. Foto:

Bærum kommune snakker varmt om tilbudet på 50.000 kroner i støtte til ladepunkter for elbiler i sameier og borettslag. Styreleder i sameie er lunken til pilotprosjektet.

DEL

– Styrene i mange sameier og borettslag vil oppleve økonomiske utfordringer med å få til tilfredsstillende løsninger for lading. Kommunens tilskudd monner litt, men ikke mye. Man får ikke mange ladepunkter for den summen, sier Liv Baggerånås.

Hun mener Oslo har en mye rausere ordning til ladepunkter enn Bærum. Der kan bedrifter og borettslag søke om å få dekket 50 prosent, eller opp til 10.000 kroner av utgiftene for hver ladeplass reservert for elbiler og ladbare hybrider.

Hensikten med det kommunale tilskuddet er å stimulere til trygg og enkel hjemmelading for el- og hybridbiler. I første omgang er dette et begrenset pilotprosjekt for boligselskap som er klare til å søke om støtte i sommer. Etter å ha høstet erfaringer med prosjektet, vil kommunen vurdere en videreføring.

LES OGSÅ: Tar ladegrep på elbiler

Forventer stor interesse

– Vi forventer stor interesse for denne ordningen, sier Morten Skauge (H), som leder kommunestyrets hovedutvalg MIK (miljø, idrett og kultur).

Skauge forteller at da Norsk elbilforening arrangerte møte om ordningen tidligere i vinter, var det svært stort oppmøte – og anslagsvis halvparten var folk fra Asker og Bærum.

– Tiltaket har opplagte fordeler med hensyn til å få flere til å lade hjemme istedenfor å bruke offentlige ladepunkter og parkeringsplasser, poengter han.

Tilskudd til ladeanlegg

  • Boligselskap, borettslag, sameier, boligaksjelag, huseierforeninger og samvirker i Bærum kommune kan søke.
  • Det gis støtte til etablering, oppgradering eller tilpasning av elektrisk anlegg for lading av el- og hybridbiler i boligselskaper.
  • Det gis ikke støtte til selve ladepunktet på den enkelte parkeringsplass.
  • Det gis ikke støtte til drift.
  • Maksimalt støttebeløp per boligselskap er 50.000 kroner.
  • Støtten kan maksimalt være 50 prosent av investeringskostnadene, og oppad begrenset til 5.000 kroner per ladepunkt det legges til rette for.
  • Prosjektet gjennomføres med støtte fra Akershus fylkeskommune og i samarbeid med Asker kommune.

Kilde: Bærum kommune

Skauge påpeker at boligselskap ofte har begrensninger i kapasiteten i strømnettet som innebærer at det ikke er mulig å koble flere elbiler til lading samtidig uten at nettet overbelastes.

I tillegg er det grunn til å forvente at strømleverandørene fremover vil differensiere strømprisen slik at lading på natten blir rimeligere.

Borettslag og sameier anbefales å benytte ekstern faglig bistand til å planlegge ladepunktet, og dette bør gjøres av andre enn dem som er aktuelle for å utføre installasjonen. Planen bør også omfatte en vurdering av fremtidige behov og kostnadsfordeling mellom eierne av boenhetene.

Ikke godt nok per nå

Baggerånås, som også er MDG-politiker i Bærum, er styreleder i Sameiet Nadderud Vest – fem blokker bygget midt på 50-tallet.

Hver blokk har 12 leiligheter og fire garasjer. Garasjene tilhører ikke enkeltleiligheter, og beboerne må stå på venteliste for å få plass. Men det er også parkeringsplasser utendørs ved blokkene.

– Som styreleder er min utfordring å finne ut hvordan vi skal løse dette med ladepunkter økonomisk – selv med tilskudd fra kommunen. Det er ikke bare-bare i et sameie fra 50-tallet, og med begrenset strømkapasitet, sier Baggerånås.

Hun tror ikke hennes sameie er alene om å ha denne utfordringen. Og pågangen fra elbileiere om å skaffe muligheter til å lade kjøretøyene er merkbar.

– Vi får mange henvendelser fra folk som vil kjøpe elbil. Da er vi ærlige på at det ikke er gode nok lademuligheter per nå, sier Baggerånås.

– Men vi har tenkt at vi, på sikt, skal kunne tilby lademuligheter til halvparten av beboerne i sameiet, sier hun.

Selv om prosjektet har høy prioritet, er hun klar på at ladepunktene kommer i tillegg til andre ventende oppussings- og rehabiliteringsprosjekter.

– Utfordringen med å få det økonomiske til å gå opp gjelder nok flere sameier enn vårt. Kommunen kunne vært rausere for å vise at den mener dette er positivt, sier Liv Baggerånås.

Artikkeltags