Sier kontant nei til boliger i Eineåsen

ADVARER: Erik Sennesvik og Berger og Rykkinn vel ønsker ikke at det bygges boliger vest for Helseheimen øverst mot Eineåsen.

ADVARER: Erik Sennesvik og Berger og Rykkinn vel ønsker ikke at det bygges boliger vest for Helseheimen øverst mot Eineåsen. Foto:

Berger og Rykkinn vel sier kontant nei til et nytt forslag til boligbygging i Eineåsen.

DEL

– Det planlegges seks tomannsboliger på et område øverst mot Eineåsen vest for Helseheimen. Bærum kommune har i tidligere vedtak sagt nei til utbygging her, understreker Erik Sennesvik, som er leder i Berger og Rykkinn vel.

Han mener forslaget vil stenge den nye kulturstien og rasere et område av stor kulturhistorisk verdi.

– Her finner vi strandflaten fra istiden, som en morene under fjellsiden fra før Rykkinn ble til, forklarer Sennesvik.

I forbindelse med tidligere utbyggingsplaner, har det kommet sterke protester fra beboerne langs Rykkinnveien. Uren under strandlinjen vil utgjøre en rasfare dersom det skjer rystelser i overkant.

Berger og Rykkinn Vel har varslet kommunen om innsigelser og minnet dem om tidligere vedtak for området.

LES OGSÅ:

Godtar boliger ved Fram Helserehab

Redusert utbygging på Rykkinn

Det er Dark arkitekter som står bak det siste boliginitiativet. Ifølge Sennesvik var forslaget om å bebygge dette området en del at en større utbyggingsplan, men ble avvist av kommunen underveis i behandlingen.

«Etter rådmannens vurdering innebærer forslaget en for sterk nedbygging og varig ødeleggelse av et verdifullt naturmiljø både med hensyn til biologisk mangfold, friluftsliv og det overordnede landskapsbildet. Området har for mye stedstypisk natur og fauna, samt er et viktig område for rekreasjon», sto det i saksfremlegget den gang.

Artikkeltags