Det meldte Statens vegvesen selv, i en pressemelding, onsdag ettermiddag. Fredag var skiltene fjernet.

Avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Veivesenet er klar på at kollektivfeltet var et prøveprosjekt. Karbø sier at strekningen som kollektivfeltet ble etablert på, er utfordrende.

– Det er mange av- og påkjøringer, som skapte mange avbrudd for kollektivfeltet. Det førte igjen til en del farlige situasjoner og liten effekt for bussene. Det ble også en del tilbakeblokkering, det vil si opphopning av biler, tilbake mot Lysaker, sier Karbø.

Statens vegvesen poengterer at kollektivfeltet ble etablert av hensyn til bussene.

– Bussenes fremkommelighet har vært viktigst, vi ønsker flere over på buss istedenfor økt biltrafikk. Men det at køene for bilistene har økt betraktelig, har også vært en medvirkende årsak til at kollektivfeltet nå blir borte, sier Nils Audun Karbø.

Ny bussbom på gang

Statens vegvesen må nå se på nye metoder for å sikre bussene gode vilkår. Det er en utfordring, erkjenner Karbø. For E18s del er det ingen nye, konkrete tiltak i sikte.

– Ny E18, der bussene sikres svært god fremkommelighet, er nok det mest konkrete her. Men andre tiltak, på andre veier, kan være aktuelle. For eksempel kan det komme bussbom i Vollsveien, forteller Karbø.

Budstikka har tidligere omtalt rushtidsbommen i Vollsveien, som i første omgang ligger til å bli et prøveprosjekt. Bommen har skapt frykt for lange bilkøer på andre veier i samme område. Ruter har også ytret ønske om flere andre bommer.

Håper på enklere kryssing av veien

Erik Ihle fra Tanum, som sykler til jobben hos Aker Solutions på Fornebu hele året, hilser avviklingen velkommen.

– Dette er fint for oss syklister. Jeg kan bekrefte at det er mer trafikk på småveiene nå, det er mange flere biler som kjører forbi enn før kollektivfeltet ble innført, sier Ihle.

– Jeg håper det blir like lett som tidligere å komme over veien som syklist, fortsetter Tanum-mannen.

Han og Sven Haagensen fra Høn snakket med Budstikka i midten av oktober. De hadde et klart inntrykk av at flere og flere bilister forsøkte å unngå køen på E18.

 

På E18 skal nå skiltene skrus ned, og E18 må merkes på nytt.

– Vi reverserer tiltaket så raskt vi kan. Arbeidene med nye skilt og oppmerking starter umiddelbart, sier Karbø.

Forrige uke skrev Budstikka at den første måneden med kollektivfeltet har ført til fem ganger så lang ettermiddagskø mellom Skøyen og Lysaker.

Målingene ble gjort mellom kl. 15.00 og 17.00, og viste at køen på E18 i oktober økte mest mellom Skøyen og Lysaker. Her hadde reisetiden økt med femgangen.

I midten av oktober kom nyheten om at rushtiden mellom Lysaker og Sandvika var fem timer, mot én time samme uke i fjor. Statens vegvesen regner det som rushtid når trafikken går minst 30 prosent tregere enn normalt.

Hammer Krog: – Underbygger viktigheten av ny E18

Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) gleder seg over Statens Vegvesens beslutning:

– Dette er gode nyheter for alle innbyggere som er blitt utsatt for dette eksperimentet. Køene ble lengre, forurensningen økte og rushtiden ble vesentlig utvidet. Og det ble langt mer belastning på lokalveiene, med dårligere trafikksikkerhet både for gående og syklende – og nesten ingen gevinst for bussene heller.

Hammer Krog minner om at hun advarte mot dette tiltaket i forkant i et oppslag i Budstikka, sammen med NAF. Nå mener hun det holder:

– Det er prøvd en rekke eksperimenter, men det går ikke. Trafikken er for tett. Køene pakker seg langt innover i lokalveinettet. Vi har friskt i minne hva som skjedde i Vækerøveien, dette tiltaket måtte reverseres nesten før det var begynt. Jeg har vært veldig irritert, men denne gangen har jeg prøvd å holde meg fast. Fornuften seiret og heldigvis så opphører tiltaket, sier Hammer Krog.

Hun ser bare én løsning:

– Hele tiltaket underbygger viktigheten av ny E18 med eget kollektivfelt for bussen.

LES MER OM KOLLEKTIVFELTET: