Multiconsult derimot, veiekspertisen som jobber på oppdrag for veivesenet, har alt laget prosjekttegning som viser løsninger for Asker sentrum med nye E18 under bakken, gjennom hele sentrum.

Der motorveien skulle gått i eventuell bro over Askerelva, som var det andre alternativet, har de tegnet inn ny bussterminal. Men at det er det som blir den endelige løsningen, er det ingen som vil svare hverken ja eller nei på.

– Vi kan ennå ikke fortelle om vår anbefaling for E18 gjennom Asker, sier prosjektleder Sølve Jerm i Statens vegvesen.

Men han lover at planer og anbefaling skal være klart innen utgangen av november, og at det vil bli sendt kommunen før jul.

LES OGSÅ:

Ny E18 fra Asker til Oslo

E18-planene lar seg ikke stanse

Ytterligere forsinkelser

Det betyr en ytterligere forsinkelse, for anbefalt trasévalg og forslag til kommunedelplan for E18 skulle vært ferdig tidlig høst, lenge før kommunevalget. Men etter valget stoppet mye opp.

Det betyr at Asker ikke har en ferdig regulert trasé til arbeidet med ny Nasjonal Transportplan for alvor starter neste vår, noe som var målet.

Nye E18 gjennom Asker og Bærum:

  • E18 gjennom Asker og Bærum er antatt å koste 40 milliarder kroner.
  • Siste revisjon av Oslopakke 3 inneholder en finansiering av E18 fra Oslopakke 3 på cirka 5,4 milliarder 2013-kroner – nå cirka 5,8 milliarder 2016-kroner, fordelt på statsmidler og bompenger.
  • Byggingen av ny E18 vil ifølge Statens vegvesens beregninger kun gi en marginal økning av trafikken over bygrensen.
  • Bærum kommunestyre har vedtatt kommunedelplan for strekningen Lysaker-Ramstadsletta.
  • Asker kommunestyre skulle vedta ny kommuneplan for E18 gjennom Asker i løpet av 2015. Arbeidet er forsinket fordi kommunen ikke har fått veivesenets anbefaling.

 

Etter det Budstikka kjenner til, ønsket ledelsen i Statens vegvesen først å ha et møte med den nye politiske ledelsen i Oslo i begynnelsen av november for å fortelle om hva som ligger i Oslopakke 3 og Vestkorridoren fra Lysaker til Drengsrud.

 

Hensikten skal ha vært å forklare nyvalgte politikere hva ny E18 vestfra betyr for biltrafikk i Oslo sentrum. Et tilsvarende møte om opplegg har de ikke hatt med politikerne i Asker kommune, som er den kommunen hvor de siste planene for E18 ennå ikke er regulert og bestemt.

Dette er en jobb kommunen ikke kan få gjort før de har fått anbefalt trasévalg fra veivesenet.

– Jeg vil synes det er underlig om løsninger for E18 gjennom Asker drøftes med Oslo kommune og andre før oss, om det er tilfelle. For øvrig er det både viktig og nødvendig at Statens vegvesen prioriterer å gi det nye byrådet i Oslo faktakunnskap om prosjektet, sier ordfører Lene Conradi.

LES MER:

Bompenger og ingen vei er ikke aktuelt

Rødt lys for ny E18

Sykdom

– Hvorfor holder dere i Statens vegvesen anbefalingen tilbake?

– Vi har hatt sykdom som gjør at vi ikke har alle detaljer på plass. Siden det er et stort og komplekst prosjekt ønsker også ledelsen i veivesenet å gå grundigere igjennom arbeidet før anbefalingen fra vår side foreligger, sier prosjektleder for E18, Sølve Jerm.

– Det gjelder både teksten i forslaget og begrunnelsen for hvilke løsninger vi har valgt. I så måte har vi en rekke parametere vi forholder oss til. For ikke å bidra til misforståelser og uklarheter vil det også bli holdt møter med Fylkesmannen, Ruter, Jernbaneverket og de berørte kommunene, bekrefter Jerm.

Slik håper veivesenet å unngå å få innsigelser fra andre overordnede myndigheter som kan gruse veiplanene deres.

– Hva har dere vektlagt i det forslaget dere vil anbefale?

– Blant viktige punkter er fremkommelighet for kollektivtrafikk, egen sykkelvei, kost/nytte og miljøet, avslutter Sølve Jerm.

LES OGSÅ: Kjenner ikke endelig veitrasé