Vedtaket får neppe konsekvenser for fremdriften i arbeidet med ny E18. Men stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap) mener det vil ha en dårlig signaleffekt.

– Det er overraskende at de går til denne posten for å hente penger. 100 millioner kroner er veldig mye penger. Og Høyre har hatt en høy sigarføring når det gjelder E18, sier han.

Arbeiderpartiet støtter regjeringens forslag, mens Høyre, Frp, Venstre og KrF er blitt enige om å halvere potten til å innløse boliger for å gi plass til ny E18.

– Mesteparten av de 100 millionene går til jernbaneformål. Dette skjedde etter en totalvurdering og som en del av en avtale med andre partier, forteller stortingsrepresentant Nils Aage Jegstad (H).

– Planleggingen av ny E18 vil fortsette for fullt, understreker han.

Umiddelbare konsekvenser

Abid Raja, som representerer Venstre på Stortinget, forklarer at man valgte å kutte i planleggingsmidlene fordi dette ikke vil få noen umiddelbare konsekvenser.

– Og skulle det mot formoding vise seg at det vil bli behov for flere planleggingsmidler, kan vi få til dette i revidert nasjonalbudsjett, som vedtas til våren, forsikrer han.

I budsjettinnstillingen understreker de fire borgerlige partiene at kuttet ikke vil få noen konsekvenser for bygging av ny E18.

Og prosjektdirektør Svein Røed i Statens vegvesen lar seg ikke bekymre av budsjettkuttet. Han forteller at potten som var avsatt til grunnerverv i 2015 totalt var på 290 millioner. 250 av dem var budsjettmidler for 2015 og 40 millioner overført fra 2014.

Overfører 240 mill.

– I år regner vi med å bruke 60 millioner kroner. Det betyr at vi overfører 240 millioner kroner til neste år. Dette kommer i tillegg til de 100 millionene i statsbudsjettet for 2016, forklarer Røed.

Normalt skulle innløsningen av boliger langs E18-traseen først ha startet etter at reguleringsplanene for traseen vedtas i 2016. Men det ville ikke regjeringen vente på. De ga i 2014 Statens vegvesen fullmakt til å starte innløsing av boliger på bakgrunn av den vedtatt kommunedelplanen.

– Venter en med grunnerverv til den nye veien, blir det lett hastverk. Det kan bli rettssaker som forsinker utbyggingen, påpekte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).