Vi skal elektrifisere biler og ferger, men skal likevel eksportere strøm framfor å bygge ut hjemme.

Vi sier vi skal bygge ut og bruke offentlig transport der det er mulig, men vi bygger en bilvei inn mot Oslo til 1 milliard pr kilometer, der et godt utbygd transportnett til lands og til vanns kan ta folk frem til byen, som forøvrig helst ikke vil ta imot biler.

Regjeringen vil begrense ombæring av post i hele landet til 2–2,5 ganger i uken. På det vil de spare en halv milliard. Tilsvarende 500 meter vei mot Oslo.

Les mer på budstikka.no/debatt

Det er ikke rart at flere av de politiske partiene har forstått at distriktspolitikk er noe man bør tenke mer på.

Her i Bærum og omliggende kommuner bor også politikere som tenker slik, men i virkeligheten bygges det boliger som om målet er å bosette halve Norges befolkning her.

Samtidig vet vi at fødselstall går ned, vi vil ha færrest mulig innvandrere, og utenlandsk arbeidskraft flytter hjem.

Dette forvirrer velgere.

Bærum Senterparti vil arbeide for

  • å tenke miljø, ta i bruk fremtidens teknologi sjøtransport og slanke E18-planene.
  • å tenke økonomi. Strammere tider er spådd, og vil sannsynligvis komme.
  • å tenke på at mennesker skal trives og ha et godt liv med adgang til rekreasjon og mangfold.
  • at vi ikke sentraliserer oss bort fra oversikt og nærhet.