Politikere fra mange partier strålte om kapp med maisolen da samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) og kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) tirsdag formiddag presenterte nyheten om at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett foreslår å bevilge 340 millioner kroner til ny E18 Lysaker-Ramstadsletta.

Stedet var broen over E18 på Høvik, og det var neppe et tilfeldig valg. Nettopp på Høvik, og ikke minst Stabekk, har mange beboere vært bekymret for manglende fremdrift i E18-utbyggingen. Beboerne har klaget over forslumming og dårlig bomiljø i nabolag som skal få sine boliger innløst av Statens vegvesen. Alt har imidlertid stått minst like stille som rushkøen på E18 etter at pengekranen ble stengt igjen før jul.

Politikerne håper dagens nyhet vil varme betydelig mer enn den småkjølige vårsolen:

– Et viktig miljøprosjekt

– Dette sikrer viktig fremdrift i E18-utbyggingen, som er et viktig miljøprosjekt og viktig for landet. Ikke minst er dette viktig for de mange som bor langs E18 og har ventet på å få sine boliger innløst. Jeg har kjempet for dette prosjektet i mange år, sier Jan Tore Sanner, som selv er bosatt på Høvik.

Minst like fornøyd var Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krog, som sto ved Sanners side på E18-broen.

– Stort og viktig

– E18 er et stort og viktig samferdselsprosjekt som regjeringen vil ha på plass så fort som mulig. Med bevilgningen sikrer vi full fremdrift, slik at det er klart for anleggsstart så snart Stortinget har behandlet saken, sier Jon Georg Dale.

– Veldig glade

– Vi er veldig glade for denne bevilgningen og særlig det at grunnervervsprosessene som har stoppet opp, nå kan starte igjen, sier Bærum Venstres gruppeleder Ole Andreas Lilloe-Olsen.

– En lettelse

– Det er en lettelse at regjeringen har tatt til fornuft. Både for næringslivet og miljømessig er vi helt avhengig av at E18 utvikles. Men vi lurer jo på om regjeringen egentlig har styring på E18-prosjektet. Dette har vært en underlig og unødvendig manøver, som i beste fall har utsatt utbyggingen med ett år, sier Bærum Aps gruppeleder Kjell Maartmann-Moe.

– En stor dag også for Asker

Også politikere fra Asker er fornøyde med at E18-prosjektet kan komme i gang igjen.

– Dette er en stor dag også for Asker. Det er viktig at vi nå får den fremdriften som har vært etterlyst i E18-prosjektet. Dette betyr oppstart av en helhetlig utbygging, som vil fortsette utover i Asker, sier Asker Høyres leder Cecilie Lindgren og gruppeleder i kommunestyret Kari Sofie Bjørnsen, som begge var møtt opp på Høvik.

Påvirket av Bærum Frp

Samferdselsminister Jon Georg Dale forteller til Budstikka at han hadde merket seg bekymringen fra beboere langs E18 over manglende fremdrift i E18-utbyggingen før han i dag sikret 340 millioner kroner til prosjektet.

– Nå sikrer vi fremdrift ikke bare kortsiktig, men også slik at folk får forutsigbarhet på lengre sikt, sier Dale til Budstikka.

– Er det statsrådskollega Jan Tore Sanner fra Høvik som har visket deg noen ord i øret om bekymringen blant folk i området?

– Nei, men jeg har lokale partikolleger her fra Bærum som har sagt tydelig fra, sier Dale og sender et blikk på Bærum Frps kommunestyrerepresentant Ida Ohme Pedersen ved siden av på E18-broen.

– Jeg følger jo dessuten med både på innboksen i e-post og på Facebook, legger Dale til og legger ikke skjul på at reaksjonene har vært mange etter vinterens stans i E18-prosjektet.

Han håper nå at de første bilene kan kjøre på ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta i 2027.

– Viktig for hele landet

– Hva har du å si til folk fra andre deler av landet som mener det brukes altfor mye penger på veibygging på vestsiden av Oslo?

– Vi prioriterer dette fordi det er et viktig prosjekt ikke bare her, men for hele landet. Det er viktig også for folk i distriktene, som der jeg kommer fra, at trafikken flyter i Oslo-området, sier Dale, som er fra Møre og Romsdal.

– Ikke godt for Bærum

En enslig kritisk røst i dag kommer fra MDGs gruppeleder i Bærum kommunestyre, Nikki Schei:

– Dette er ikke godt prosjekt for Bærum. Ja, det er bra for naboene langs veien, men for Bærum i det store hele er flere biler, mer utslipp og køer under utbyggingen en katastrofe for målsettingen «klimakloke Bærum». Det blir ikke mye vei for 300 millioner kroner. At man dessuten ikke tør fortelle hva dette skal koste i bompenger, det sier det meste om svakheten ved prosjektet, heter det i en uttalelse fra Schei, som ikke var til stede på Høvik i dag.