Kruttrøyken fra første salve i Høviktunnelen – en virkelig milepæl for E18-utbyggingen – hadde knapt lagt seg før E18-sjef Tom Hedalen kom med dårlige nyheter:

E18 blir dyrere. Statens vegvesen må få kontroll på kostnadene. Reguleringsarbeidet forsinkes med et halvt, kanskje ett år, forklarte Hedalen til planutvalget i Bærum torsdag kveld.

Prisen på byggingen av ny E18 fra Ramstadsletta til Nesbru, gjerne omtalt som etappe 2, har steget fra 12 milliarder til 15. Før jul varslet derfor Hedalen at det ville være behov for å se på prosjektet på nytt. Blant alternativene han flagget, var en kortere tunnel ved Sandvika.

Torsdagens budskap om forsinkelse av reguleringsarbeidet kan derfor vanskelig sies å komme som en stor overraskelse.

Redegjørelsen til Hedalen torsdag var ryddig og åpen, selv om budskapet var uønsket. Han fortalte nøkternt om hvorfor etappe 2 var blitt 3 milliarder kroner dyrere enn forutsatt.

Den generelle prisveksten er utvilsomt en viktig faktor. Den er blitt en stor utfordring i mange byggeprosjekter, både offentlige og private. Dessuten har Statens vegvesen fått mindre penger på årets budsjett til reguleringsarbeidet. Derfor bygges prosjektorganisasjonen ned, og E18-reguleringen forsinkes.

Det er lett å tenke bompenger, men bompenger alene er heller tvilsomt.

Spørsmålet nå er hvor stor utsettelsen blir, hvilke løsninger Statens vegvesen faller ned på, og hvor dyr ny E18 til slutt blir. Ikke noe av det Hedalen sa tilsier at etappe 2 er i spill per i dag, men veien skal på et tidspunkt gjennom tøffe runder om finansieringen. Derfor er det verdt å merke seg et par ord Hedalen brukte: Inntekter og grunneierbidrag.

Underforstått: Blir veien dyrere enn de 12 milliardene som er forutsatt, noe som virker svært sannsynlig, må kostnadsøkningen hentes gjennom andre inntekter enn at bare staten blar opp.

Da er det lett å tenke bompenger, men bompenger alene er heller tvilsomt. Der går det en politisk smertegrense.

At grunneierbidrag ville komme opp, har ligget der som et alternativ en god stund. Hvordan Bærum kan bidra til å få veien finansiert, har vært et politisk tema lenge. Det har mer vært et spørsmål om tid, og nå har Veivesenets E18-mann tydelig flagget det.

Eller som han sa med et smil og en klar henvisning til Fornebubanen: Grunneierbidrag er jo Bærum gode på.

Altså blir det interessant å se hvordan Bærum – og Asker – griper an dette fremover for å få en E18-utbygging de sterkt ønsker seg. Det venter både knallhardt arbeid og stort politisk spill i årene som kommer.

Selv med de dårlige nyhetene, syntes planutvalget at Hedalens redegjørelse var så god at de avsluttet med spontan applaus. Den burde nok vært spart til neste etappe er vedtatt bygget.

Om Dag Otter Johansen

Dag Otter Johansen er politisk redaktør i Budstikka. Han er bosatt på Drengsrud i Asker og har vært ansatt i Budstikka siden 1996.

Politisk redaktør har ansvaret for meningsinnholdet i Budstikka, både mediehusets egenproduserte lederartikler og kommentarer, samt eksterne bidrag.

Du kan lese flere kommentarer her.