Et større kjøretøy med kran har kjørt inn i en gangbro på E16 mellom Skui og Sollihøgda, og revet ned denne.

E16 er for øyeblikket sperret i begge retninger.

– Dette skaper store utfordringer for trafikken. Veien er helt sperret, og det vites per nå ikke når veien kan åpnes igjen, opplyser operasjonsleder i politiet, Tor Gulbrandsen.

Statens vegvesen er nå på stedet for å vurdere skadene på det som står igjen av gangbroen. Det samme gjelder Elvia som skal fjerne en strømledning som ligger på tvers av veien.

Budstikka har forsøkt å komme i kontakt med firmaet som eier lastebilen, men uten å lykkes.

Mannskapet på stedet venter også på en mobilkran som skal løfte bort betongdelen. For at denne skal kunne komme frem, brøyter en hjullaster området.

Klokken 14.42 skriver politiet på Twitter at det nå er skiltet alternativ kjørevei. Arbeidet er, ifølge dem, tidkrevende.

Heller ikke politiets innsatsleder på stedet, Sara Sandholt, kan anslå når opprydningsarbeidet vil være ferdig.

– Dette kommer til å ta tid. Vi snakker flere timer.

Ifølge henne jobber mannskapet på stedet så raskt de kan.

– Vi jobber iherdig, men skal samtidig ivareta sikkerheten til dem som jobber her.

  • Har du tips eller bilder om denne saken? Send til oss på telefon 99 59 00 00 eller e-post: [email protected]

Måtte amme babyen

Vivian Kopperud bor i Skoglundveien, like nord for stedet der gangbroen er kjørt ned. Hjemme venter en baby som skal ammes, og Kopperud tok derfor sjansen på å kjøre på E16 på tross av at veien er stengt i begge retninger.

Hun fant et sted hvor hun parkerte bilen og tok kontakt med politiet som sto ved sperringene for å forklare situasjonen. Det endte med at hun fikk skyss og hjelp til å komme seg så langt opp at hun kunne gå hjem til den ventende babyen.

30 tonn

Kl. 13.32 skriver politiet på Twitter at sjåføren ble kjørt til legevakt av ambulanse. Han anses som lettere skadd. Det er ikke mistanke om ruskjøring.

Utover dette er det ikke meldt om personskader.

Store deler av brokonstruksjonen ligger nå i veibanen. Litt over klokken halv to var opprydningen i gang, melder Budstikkas reporter på stedet, men ifølge politiet vil det altså ta flere timer før arbeidet er ferdig og veien kan åpnes igjen.

Betongdelen som ligger over lastebilen skal veie rundt 30 tonn. Brannvesenet er nå på stedet med lift. De skal forsøke å flytte den 16 meter lange delen med denne.

– Målet med dette er å kunne kjøre vekk vogntoget slik at trafikken kan dirigeres gjennom ett felt.

Før det åpnes for trafikk, skal det gjøres en faglig vurdering av pilarene som står på hver side av veien. Det skal sikres at disse er trygge før det slippes trafikk gjennom.

Opprydningsarbeidet vil, ifølge politiet, ta flere timer.

– Hvorfor dette har skjedd og hvorfor vogntoget var der, har vi ikke svar på ennå. Dette må vente til avhør.

Politiet har startet noen av avhørene med vitner på stedet.

Må lokalisere høyspentledning

Fagfolk fra Vegvesenet jobber ved 15.30-tiden med å lokalisere en høyspentkabel som skal ligge under snøen i området ved gangbroen. Bakgrunnen for det er at det ødelagte broelementet skal flyttes ut på siden av veien.

Hvis det 30 tonn tunge betongelementet blir lagt oppå høyspentkabelen, kan dette føre til strømbrudd i området.

Trafikken snus

Trafikken begge veier snus før stedet der gangbroen er revet ned.

Klokken 12.20 møte man køen inne i Skuitunnelen på vei opp mot Sollihøgda.

– Vi er nå i en innledende fase hvor vi prøver å få oversikt over omfanget og få ut broansvarlig og noen som kan rydde opp, sier Hans Are Dal ved Vegtrafikksentralen Øst.

Han vet ikke når veien igjen vil være åpen for trafikk, men sier bro-uhellet fort kan skape trøbbel for helgeutfarten. Dal anbefaler derfor bilistene å velge omkjøringsmuligheter.

– Det er for tidlig å konkludere med hvor lang tid det vil ta, men det kan være en tanke at de som kommer fra Oslo og skal mot Hønefoss nå i stedet kjører om Drammen og Hokksund, sier Dal.

– Det gjelder også alle som skal andre veien, fra Hønefoss til Oslo. De bør i stedet kjøre om Vikersund og Hokksund. For dem som skal videre til Lillestrøm, er det å kjøre E16 via Jevnaker og Roa og riksvei 4 videre.

  • Politiet og Skanska opplyste først at elementets vekt er rundt 50 tonn. Dette er senere endret til 30 tonn.