Skip to main content

Asker får E18-viljen sin

Slik blir veisystemet rundt ny E18 planlagt i området Slependen/Nesbru.

Slik blir veisystemet rundt ny E18 planlagt i området Slependen/Nesbru.

ILLUSTRASJON: STATENS VEGVESEN

Asker har ivret sterkt for at neste E18-etappe skal gå til Nesbru istedenfor Slependen. Nå er de blitt hørt.

Da Asker-ordfører Lene Conradi (H) møtte samferdselsminister Knut Arild Hareide til den offisielle E18-starten på Ramstadsletta før jul påpekte hun igjen for ministeren viktigheten at neste etappe på E18 mot Asker måtte går helt til Nesbru.

– Vi har stor tro på at vi skal få det til. Fagmyndighetene er på vår side, siden en slik løsning vil føre til bedre trafikkavvikling i det store Slependen-krysset, sa Conradi til Budstikka den gangen.

Nå er hun glad for at samferdselsministeren har hørt på henne.

— Dette er enda en milepæl for E18-utbyggingen, og vil spille en viktig rolle for lokalsamfunnsutviklingen i Asker, sier en fornøyd ordfører Lene Conradi.

Og legger til:

— Vi gleder oss over denne nyheten. E18-utbyggingen vil med dette skyte fart inn i Asker allerede nå, og vi får de mulighetene ved utviklingen av lokalsamfunnet og lokalveinettet ved Slependen/ Nesbru som vi har ønsket oss, sier ordføreren.

Bedre for nytt byggefelt

Asker-ordføreren har nemlig påpekt i sin argumentasjon at en etappe til Nesbru ville gjøre trafikksituasjonen bedre for de tusenvis av nye beboerne som nå er i ferd med å flytte inn på Billingstad Vest. Nå er Asker blitt hørt.

– Vi er opptatt av at E18 Vestkorridoren bygges ut mest mulig rasjonelt, og at det blir valgt løsninger som holder kostnadene nede samtidig som belastningen på naboer og trafikanter blir holdt så lave som mulig. Statens vegvesen har foreslått endringer som vil bidra til dette. E18 inn mot Oslo er en av landets mest trafikkerte veistrekninger, og prosjektet blir nå bedre, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Strekningen Ramstadsletta-Nesbru er nå under planlegging. Planen er at reguleringsplanen skal være ferdig i 2023.

Ikke dyrere

Statens vegvesen har gjennomført beregninger som viser at et system med kryss med lokalveien på E18 gir betydelig større nytte enn et system uten kryss mellom lokalveien og E18. Endringen innebærer at det bygges et nytt kryss med lokalveier vest for Ikea og at tidligere planlagt kryss med lokalveier ved Slependen utgår.

Forskyvingen av deletappe to, med en tunnel fra Ramstadsletta til Slependen, vil ikke føre til endringer i prisen for E18 helt frem til Asker sentrum. Den er fremdeles på nær 2 milliarder kroner. Planen er at veien frem til Nesbru skal være ferdig i 2029.

— Nå må alle gode krefter arbeide for en raskest mulig igangsetting også av tredje etappen. Først når ny E18 står ferdig helt til Drengsrud, får vi innfridd de mange gode målsettinger med ny E18. Det betyr blant annet skjerming mot støy, støv og forurensning, utvikling av Holmen tettsted og en løsnig på de store trafikale utfordringene rundt Asker sentrum, sier Conradi.

Hun legger til at Stortinget vedtar ny Nasjonal transportplan til sommeren, og at det nå er nødvendig å legge trykk på planleggingsarbeidet for å sikre gjennomføring av tredje parsell fram til Drengsrud.

— Asker kommune forventer at det settes av planleggingsmidler, slik at ny E18 kan gjennomføres som forutsatt og at vi får til en helhetlig, sammenhengende og effektiv gjennomføring som reduserer kostnadene, kortere byggetid og at ulemper for publikum i anleggsperioden reduseres, sier ordføreren.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.