Skip to main content

E134-prosjekt prioriteres av regjeringen: – Helt fantastisk

I over 30 år har politikere og innbyggere kjempet for at ny E134 skal komme inn i Nasjonal transportplan. Nå kan ordfører Lene Conradi (H), Monica Vee Bratlie (H), Elisabeth Holter-Schøyen (V) og Torleiv Ole Rognum (Krf) jubler over at det endelig blir en realitet.

I over 30 år har politikere og innbyggere kjempet for at ny E134 skal komme inn i Nasjonal transportplan. Nå kan ordfører Lene Conradi (H), Monica Vee Bratlie (H), Elisabeth Holter-Schøyen (V) og Torleiv Ole Rognum (Krf) jubler over at det endelig blir en realitet.

Foto: KARL BRAANAAS

Regjeringen setter av penger til ny E134 i Asker. Det betyr raskere vei mellom E18 og Oslofjordtunnelen.

I over 30 år har folk i Hurum og Røyken ventet på en ny vei mellom Lier og Dagslett i Spikkestad. I dag snirkler trafikken seg forbi Lahell ved Drammensfjorden på en svingete vei med fartsgrense på 40 km/t.

Når Nasjonal transportplan (NTP) legges frem fredag, er prosjektet med i planene. Det betyr at den siste biten som knytter Oslofjordtunnelen med E18 endelig kan realiseres.

– Dette er helt fantastisk, og vil ha stor betydning for trafikkbildet i hele Asker, sier Elisabeth Holter Schøyen (V). 

Statens vegvesen har hatt veien, som har en prislapp på 3,8 milliarder kroner, på sin prioriteringsliste en stund.

– På grunn av høy trafikk og utfordringer for lokalbefolkningen, har vi alltid ment at dette prosjektet er viktig. Når vi bygger nytt over Oslofjordtunnelen tror vi ikke trafikken går ned, og derfor må vi bygge denne siste lenken mot E18, har Kjell Inge Davik, utbyggingsdirektør i Statens vegvesen tidligere uttalt til Budstikka.

E134 går fra Karmøy i vest til Frogn i øst, og regjeringen prioriterer også byggetrinn to i Oslofjordforbindelsen. 

– Alt dette til sammen betyr en mye bedre trafikksituasjon i hele Osloregionen. Dessuten får vi bort tungtransporten fra boligveiene våre, sier Holter Schøyen. 

Gagner pendlere og næringsutvikling

Tidligere ordfører i Hurum, Monica Vee Bratlie, har jobbet med prosjektet i mange år. Hun gleder seg over nyheten om at veiforbindelsen nå er festet i NTP.

– I dag er det mye tungtransport og ofte lange køer i området. Med dette nye prosjektet vil det bli bedre for pendlerne i kommunen, og også etter hvert for kollektivtrafikken, sier hun. 

Bratlie er også, i likhet med Elisabeth Holter Schøyen (V), opptatt av de positive konsekvensene for næringsutviklingen i Asker. 

– For søndre del av Asker kan dette bety økt vekst, fordi vi vil få gode samferdselsløsninger i denne regionen, sier hun. 

Ordfører Lene Conradi er naturligvis også glad over nyheten. Hun understreker hvor viktig denne transportåren er for gjennomgangstrafikken i kommunen. 

Ekstra stolt

I NTP legger regjeringen nå inn en ramme på 575 millioner kroner fra staten i første periode mellom 2022–2027. Det resterende beløpet vil komme i andre periode, fra 2028–2033. 

Torleiv Ole Rognum (KrF) er ekstra glad for at prosjektet har kommet inn i NTP i perioden der Knut Arild Hareide sitter som samferdselsminister. 

– Dette er gode nyheter for regionen, og en veldig lettelse over at prosjektet nå ikke blir videre utsatt. Det gjør meg ekstra stolt over at det er Knut Arild Hareide som får legge frem dette, sier Rognum. Han er understreker også den positive effekten for næringslivet i regionen, samt trafikksikkerheten som nå blir forbedret. 

Uvisst trasévalg

Det er fortsatt uvisst hvilken trasé som skal velges. Fire alternativer ligger på bordet (se illustrasjon), men politikere både i Asker og Lier mener Viker-alternativet er det beste. Problemet er bare at siden dette er det dyreste alternativet. 

Et flertall i Lier kommunestyre har gått inn for Viker-alternativet. 

Ivar Granum i Asker Arbeiderparti er opptatt av veien videre for prosjektet. 

– Nyheten om at prosjektet er inne i NTP er definitivt en gladsak. Nå må vi ta stilling til Viker-alternativet som er neste nøtt som skal løses, sier han. 

Fire traseer ligger på bordet for ny E134 som skal knytte Lier med Dagslett i Spikkestad. Politikerne har ikke formelt tatt stilling til hvilke trase de skal velge, selv om Viker-alternativet ser ut til å være det foretrukne valget.

Fire traseer ligger på bordet for ny E134 som skal knytte Lier med Dagslett i Spikkestad. Politikerne har ikke formelt tatt stilling til hvilke trase de skal velge, selv om Viker-alternativet ser ut til å være det foretrukne valget. 

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.