Hei, Jane Elise Bjørnli! Takk for at du skriver med stort engasjement i Budstikka (10. november) om dine opplevelser som barnehagelærer – både på godt og vondt.

Mitt høyeste ønske akkurat nå er at vi som er parter i konflikten i barnehagesektoren, så snart som mulig finner veien tilbake til forhandlingsbordet, slik at vi får en rask slutt på streiken.

Den norske barnehagesektoren har veldig mye å være stolt av, og det skal dere ansatte ha veldig mye av æren for.

Politikerne kan vedta så mange lover, normer og rammeplaner som de vil, men alt dette er lite verdt dersom man ikke har dyktige og engasjerte ansatte i første linje i barnehagene.

Private barnehager er avhengig av dyktige ansatte for å kunne utvikle kvaliteten i sektoren og fortsatt bli foretrukket av familiene.

Jeg kan derfor forsikre deg om at det for PBL (Private Barnehagers Landsforbund) er svært viktig å ivareta dine interesser som barnehagelærer både nå og i fremtiden.

Les også

Private barnehager har – og skal fortsatt ha – konkurransedyktige pensjonsordninger

Det betyr at du også skal ha en god pensjon når du en gang takker av etter et langt yrkesliv i barnas tjeneste.

Pensjonen du en gang i fremtiden vil få utbetalt, består av flere elementer.

De delene som er knyttet til dine arbeidsforhold, er tjenestepensjon og AFP.

Men mens fagforeningstoppene under streiken ensidig snakker om AFP, mener vi det er viktig å se helhetlig på hvor mye du som barnehageansatt vil få i tjenestepensjon og AFP.

Gjennom PBLs tariff har du en tjenestepensjon som gir vesentlig bedre utbetaling sammenlignet med offentlig tjenestepensjon.

Storebrands prognoser, som bygger på de samme forutsetningene som oljefondet bruker i sine analyser, viser at du som i dag er 34 år, vil få 17,7 prosent av sluttlønn fra den nåværende tjenestepensjonen til PBL.

Les også

Ikke la oss bli syndebukkene

Tilsvarende for en 34-åring med offentlig tjenestepensjon er 10,9 prosent av sluttlønn.

Med en topplønn for barnehagelærere på 524.000 kroner utgjør forskjellen 35.000 kroner i året, målt i dagens pengeverdi.

Så har du selvfølgelig også krav på AFP. Den AFP-ordningen som nå er i PBLs tariffområde, har vi og fagforeningene lenge vært enige om å bytte ut. Men vi er uenige om når og hvordan dette skal skje.

Mens fagforeningene har krevd at PBL-barnehagene skal bruke 1,4 milliarder kroner på å melde seg inn i en AFP-ordning som ingen kjenner innholdet i etter 2024, har PBL foreslått å vente litt, for så å forhandle frem en «fremtidig helhetlig løsning for AFP og tjenestepensjon. Den skal også være konkurransedyktig med ytelsene i kommunale barnehager.»

Vi i PBL har aldri ønsket denne streiken, og vi gjør det vi kan for at den skal bli så kortvarig som mulig. Derfor håper vi på mer bevegelse når vi og fagforeningene igjen møtes hos Riksmekleren tirsdag 15. november.

Jeg kan forsikre deg om at vi vil være konstruktive og løsningsorienterte. Det fortjener dere ansatte, og det fortjener ikke minst barna og familiene deres.

Les også

Sikrer vi fremtiden slik det er nå?