(Nettavisen) Tirsdag får de første årets viktigste melding, når Skatteetaten sender ut skattemeldingen. I løpet av mars skal over fem millioner nordmenn ha fått beskjed om det blir baksmell eller penger igjen.

Men meldingen du nå får er ikke fasiten. Selv om «selvangivelsen» nå fylles ut automatisk, er det ikke slik at Skatteetaten vet om alt som er relevant. Det hender også de får feil informasjon.

Det kan koste deg tusenvis av kroner i skatt du ikke trenger å betale.

Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand på Lysaker er klar på at det kan være fradrag du ikke har tenkt på som du må passe på.

– Bruk fradragsveilederen aktivt. Legg inn din situasjon og se om det kan være fradrag du kan ha krav på som du ikke har tenkt på, sier hun til Nettavisen.

Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB, er like klar:

– Når du mottar skattemeldingen er det to ting du bør gjøre. Først sjekker du at alt er riktig, deretter går du på skattejakt etter fradrag i skattemeldingen! For å finne ut av hvilke fradrag du har krav på kan du fylle ut fradragsveilederen på Skatteetatens hjemmeside.

6 av 10 får penger igjen på skatten

De foreløpige tallene viser at 2,9 millioner personer ligger an til å få skatt til gode på landsbasis. Til sammen skal disse dele på 44,7 milliarder kroner. I gjennomsnitt blir dette 15 400 kroner, viser tall fra Skatteetaten.

– Vi forventer å få kommunetall før påske, opplyser seniorrådgiver Stig Flesland i Skatteetaten til Budstikka.

900.000 ligger an til restskatt på til sammen 27 milliarder kroner. Gjennomsnittlig beløp er 29.900 kroner.

I fjor viste de samme tallene at 2,7 millioner i snitt fikk tilbake 10 900 kroner og en million personer i gjennomsnitt fikk 43 500 kroner i restskatt.

Var automatisk før, men ikke i år

Tvetenstrand trekker spesielt frem reisefradraget som en gullgruve å sjekke:

– Reisefradraget ligger ikke lenger inne automatisk da det var så mange som fikk endret reisevanene i forbindelse med covid. Så pendler du til jobb, bør du være ekstra påpasselig med å sjekke at dette blir riktig, sier hun.

Og ikke nok med det:

– Bunnfradraget er redusert fra 23.900 til 14.000 kroner. Så flere vil i år få reisefradrag. Så det kan være du vil få det i år, selv om du ikke fikk det i fjor, påpeker hun.

Ifølge Silje Sandmæl er mange ikke klar over at dette er et fradrag de har rett på:

– I år er det langt flere som kan få reisefradrag da bunnfradraget er redusert fra 23.900 til 14.000. Grunnen til at mange hopper over denne posten er nok fordi de ikke vet at de har krav på fradrag. Kjører du firmabil, sykler eller sitter på med naboen tenker du kanskje at du ikke har krav på reisefradrag. Men, det er ikke utgiftene eller transportmiddelet som betyr noe. Det er avstanden og antall reisedager. I fjor fikk du fradrag hvis avstanden mellom hjem og jobben var mer enn 65 kilometer tur-retur, i år er det 37 kilometer tur-retur, påpeker hun.

Dette er nytt i Skattemeldingen

• Bunnfradraget i formuesskatten er økt, fra 1,5 til 1,7 millioner kroner (3,4 millioner for ektefeller)
• Formuesskattesatsen er økt fra 0,85 til 0,95 prosent. For formue som overstiger 20 millioner kroner (40 millioner for ektefeller) er satsen 1,1 prosent.
• Verdsettelsen av aksjer og driftsmidler er økt fra 55 prosent til 75 prosent. Det vil si at du får en mindre rabatt ved å investere i aksjemarkedet , noe som kun har en betydning hvis du betaler formuesskatt
• Endret skatt på aksjeutbytte fra 6. oktober. Oppjusteringsfaktoren ved skattleggingen av aksjeutbytte, utdelinger og gevinster økte fra 1,6 til 1,72. Det innebærer at skatten øker fra 35,2 prosent til 37,84 prosent. Deler man ut 100.000 kroner i utbytte, vil utbytteskatten nå altså utgjøre 37.840 kroner (hvis en ser bort i fra skjerming).
• Primærboliger er verdsatt til 25 prosent av boligverdien. Den delen av primærboligens verdi som overstiger 10 millioner kroner blir verdsatt til 50 prosent.
• Reisefradrag - redusert bunnfradrag fra 23900 til 14000 - langt flere vil få rett på fradraget.
• Verdsettelsen av sekundærboliger er økt fra 90 til 95 prosent.
• Formuesverdiene av fritidsboliger er oppjustert med 25 prosent.
• Fradraget for fagforeningskontingent er økt fra 3.850 kroner til 5.800 kroner.
• Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner er redusert fra 50.000 kroner til 25.000 kroner.

Kilde: Silje Sandmæl, DNB

De viktige fradragene

Det er forholdsvis mange ting du kan føre som fradrag på skatten, og det er dermed svært viktig å sjekke at alle disse tingene faktisk er registrert.

Mange av tingene gjelder veldig få, men under har vi samlet noen av de viktigste fradragene som gjelder mange:

Spesielt gjelder dette barnefamilier som blant annet kan føre fradrag for utgifter til barnehage og skolefritidsordningen (foreldrefradrag). Dette fradraget er på opp til 25.000 kroner for ett barn, og 15.000 for hvert ekstra barn.

Les også

Kristoffer (35) flyttet til en altfor dyr bolig på Jar. Da fikk han ideen som kuttet matbudsjettet med mange tusenlapper

Dette skal normalt innrapporteres direkte fra kommunen eller barnehagen, men det er ikke uhørt at feil her kan oppstå – selv i store kommuner.

– Foreldrefradragsposten er gjerne ferdig fylt ut så den er lett å hoppe over, men kanskje har du krav på mer. Har du barn som var under 12 år i fjor, har du rett på foreldrefradrag. Dette fradraget innebærer blant annet utgifter du har hatt til barnehage, barnevakt, skolefritidsordning eller kjøring til og fra disse hvis det er omvei til jobb, på peker Sandmæl.

Fagforeningerstår sterkt i Norge, og kontingenten du må betale er delvis fradragsberettiget. For 2022 kan du trekke fra inntil 5800 kroner. Sjekk derfor at arbeidsgiver har rapportert inn dette korrekt.

– En felle

Rentene begynte å stige ganske kraftig i fjor, og det betyr at rentefradragetblir viktigere. Du kan trekke fra 22 prosent av rentene du betalte i fjor. Dette blir normalt korrekt innrapportert fra banker, men rentefradraget gjelder også for private lån.

Du har også rett på fradrag for gebyrer og etableringsgebyrer for lån. Inkassogebyr er derimot ikke fradragsberettiget.

– Hvis du har tatt opp lån, refinansiert for å få lavere rente, eller økt lånet for å pusse opp, så kan det være du har betalt etableringsgebyr, tinglysningsgebyr eller betalt megler for verdivurdering. Dette kan du få fradrag for, legg ved dokumentasjon så unngår du tvil, sier Tvetenstrand.

Sandmæl forteller til Nettavisen at rentefradraget kan være «en økonomisk felle»:

– Som gift lignes man sammen, men samboere lignes hver for seg. Boliglånet og gjeldsrentene føres opp på den som er hovedlåntaker, dere må derfor manuelt dele gjeld og gjeldsrenter, påpeker hun.

Hvis man ikke gjør dette, vil den ene parten i praksis få skattefradraget som den andre egentlig har rett på.

Viktige fradrag

Lang reisevei er én ting, men som pendler(overnatting borte på grunn av jobb) er det andre regler, med en rekke forutsetninger.

Har du tapt penger på handel i aksjer eller verdipapirer, er tapet fradragsberettiget. På samme måte som man må betale skatt for penger som er tjent på samme måte.

Gaver til frivillige organisasjoner på over 500 kroner er fradragsberettiget. Det krever at mottager har meldt inn gaven.

Skatteetaten har også en oppfordring til deg som har gjort småjobber for mindre beløp. Hvis den du har gjort jobb for har meldt inn dette, kan dette havne feil på skattemeldingen.

– Da må du stryke beløpet i skattemeldingen din. Rettelsen er nødvendig for at du skal unngå at lønnen blir skattlagt, melder Skatteetaten.

Skatteetaten har en enkel veileder for fradrag som det kan være mye penger å spare på å gå gjennom.

Ikke glem de ekstra inntektene

Det er også viktig å huske på å innrapportere ekstra inntekter som ikke er plukket opp. At Skatteetaten ikke har oppdaget at du for eksempel har tjent penger på å leie ut hytta di, betyr ikke at du slipper å unna å betale skatt.

På samme måte er for eksempel realisering av salg av digitale eiendeler som kryptovaluta skattepliktig.

– Hvis du har gjort investeringer utenom via banker, finanshus eller forsikringsselskap bør du ta en ekstra sjekk på om dette er kommet med. Det kan være investering i krypto, start-ups, eller andre type investeringer, sier Tvetenstrand.

– Hvis du har leieinntekter utover det som regnes som skattefritt må du føre opp dette. Blir du tatt ut i stikkprøve og det er feil informasjon her, må du ta konsekvensene og det kan føre til tilleggsskatt,

Krypto-nøtt

Kryptovaluta kan være en ekstra liten nøtt i årets skattemelding. Gjennom 2022 falt verdien på kryptovaluta med rundt 1/3. Dette betyr at mange har hatt et betydelig papirtap.

Tap på kryptovaluta kan gi deg rett til fradrag, men dette får du kun om du har realisert tapet. Realisering skjer i praksis hvis du veksler inn kryptovaluta til vanlige penger eller andre eiendeler.

Men verditapet kan likevel ha direkte betydning på formue, og dermed beregning av formuesskatt.

Skatteetaten har en fin veileder for hvordan du regner ut verdien du har i ulike valutaer. De beskriver også detaljert hva du skal føre opp og hva som er viktig å huske på, sier Tvetenstrand.