Høyere makter har vært sterkt involvert: Kirkelig fellesråd i Bærum og Akershus fylkeskommune har diskutert med drivstoffselskapet HYOP. Nå har de oppnådd enighet.

HYOP, et selskap som spesialiserer seg på å levere hydrogendrivstoff, driver i dag fem hydrogenstasjoner i østlandsområdet som har vært benyttet i uttestingsfasen. Selskapet sender nå en søknad til Bærum kommune om etablering av en hydrogenstasjon ved foten av kollen der Høvik kirke troner.

Lett tilgjengelig

– Hydrogenstasjonen vil på denne tomten være lett tilgjengelig for mange brukere, og dermed være velegnet for å få fart i innfasingen av hydrogenbiler i Norge, forklarer Ulf Hafseld, som er daglig leder HYOP.

Stasjonen vil bli den første av flere HYOP vil etablere i de nærmeste årene, og designes med stor kapasitet for å ta unna forventet trafikkvekst fremover.

– Vi er svært glad for å få på plass samarbeidet med Kirkevergen i Bærum, og vi mener det tiltalende designet på stasjonen vil bli en berikelse for Høvik-området, sier Hafseld.

Prosjektet er sterkt forsinket på grunn av uenighet mellom Statens vegvesen og kirkevergen i Bærum om å anlegge parkeringsplasser på tomten der hydrogenstasjonen skal ligge. Kirken ønsket p-plassene. Det gjorde ikke Vegvesenet.

LES OGSÅ: Nå har kommunen spikret igjen presteboligen

LES OGSÅ: Hydrogen-satsing forsinkes etter penge-krøll

– Vi inngikk et kompromiss. Vi får noen parkeringsplasser i første omgang, og Statens vegvesen følger med på hvilke trafikkutfordringer som oppstår, sier kirkeverge Svein Erik Andersen.

Han ser frem til at det forfalne huset på Høvik kirkes eiendom kan rives. Det var tidligere prestebolig, men bebos nå periodevis av uvedkommende. Nå skal eiendommen utvikles til park, og utsikten til Høvik kirke fra E18 blir bedre.

Drosjer på hydrogen

Andersen forteller at det for Kirken i Bærum generelt, og for Høvik sogn spesielt, er viktig å kunne bidra med eiendom til et prosjekt med så tydelig miljøprofil.

– Bærums-menighetene har et omfattende miljøengasjement for å ivareta skaperverket. Vi er glad for å kunne tilby en arena for å få ny, miljøvennlig teknologi på plass i nærmiljøet, avslutter han.

– Vi ser at med denne stasjonens kapasitet at det er mulig å starte innfasingen av hydrogen i taxiflåten, mener fylkesordfører Anette Solli i Akershus fylkeskommune.

– Vi er en pådriver for hydrogen i transportsektoren i Norge, og ser dette prosjektet som en meget viktig milepæl, legger hun til.