Hasteproduksjonen av en tredimensjonal (3D) modell av den planlagte idrettsparken på Drengsrudjordet var ikke nok til å få frem det vedtaket Høyre opprinnelig hadde planlagt å banke igjennom i kommunestyret tirsdag kveld. Partigruppen sprakk og det politiske flertallet besluttet å utsette saken til neste møte 12. desember.

LES OGSÅ: 3D-rush for Drengsrud idrettspark – for å få avgjort Føyka-saken

– Vi i Høyre er overbevist om at denne saken er godt nok utredet slik at vi kan ta en beslutning her i dag. Men det kunne være naturlig at også Skiklubben og andre involverte får anledning til å se den modellen vi nå har fått oss forelagt. Derfor fremmer jeg et utsettelsesforslag – men med én helt klar premiss om at det er den samme saksfremleggelsen vi skal behandle i desember, uten at noen andre elementer blir lagt inn, sa Kari Sofie Bjørnsen (H) i starten av debatten.

Høyre-sprekk i gruppemøte

Før Bjørnsen inntok talerstolen, hadde blant andre Høyre hatt gruppemøte. Resultatet av dette var at åtte av partiets 23 representanter til slutt stemte imot utsettelsesforslaget.

LES OGSÅ: Med de døde på vippen

– Denne områdereguleringsplanen har bakgrunn i en meget grundig prosess. Skiklubben ønsket seg en 3D-modell som ble levert lynkjapt gjennom helgen, og vi har fått en presentasjon her i kveld som bekrefter intensjonen i planen. Jeg forstår derfor ikke hva som er begrunnelsen for en slik utsettelse. Derfor går jeg imot, sa Nina Ekren Holmen (H), som for en knapp måned siden sendte reguleringssaken videre til tirsdagens kommunestyremøte som en enstemmig innstilling fra Bygningsrådet, som hun selv leder.

Hun ble raskt korrigert av ordføreren, som helt kort fastslå at:

– Det er fremmet et utsettelsesforslag, og det krever ingen begrunnelse.

– Det var flertall for å utsette og det må jeg respektere, sa Ekren Holmen til Budstikka etter at saken var behandlet.

– Skiklubben trenger tid til å selge inn forslaget til medlemmene

Mange tok ordet under behandlingen, og de fleste talte for utsettelse.

Hovedtrekk i behandlingen av Drengsrud idrettspark

  • Føyka ble pekt ut som utbyggingsområde for videre utvikling av Asker sentrum ved revisjon av kommuneplanen i 2007.
  • Asker Skiklubb (ASK) er grunneier på Føyka og har fått utpekt Drengsrudjordet som erstatningsområde for sine anlegg.
  • Alle klubbens aktiviteter unntatt fotballstadion er tenkt flyttet til en fremtidig Drengsrud idrettspark.
  • Planprogrammet for idrettsparken ble vedtatt av bygningsrådet i februar 2015. Dette la føringer for reguleringsplanen for en idrettspark, en opplevelsespark, et boligområde og en urnelund.
  • Opplevelsesparken, som var planlagt på Drengsrudkollen, ble tatt ut av planen i mai 2015 – mot at Kollen skulle sikres allmenn tilgjengelighet som offentlig friområde. En 25 meter bred korridor gjennom området skal sikre tilgang fra idrettsparken og ut i marka.
  • Områdereguleringen for Drengsrud idrettspark ble behandlet i bygningsrådet i juni 2017, og lagt ut til høring. 18. oktober ble planen enstemmig sendt videre for endelig avgjørelse i kommunestyret 14. november.
  • Hvis kommunestyret vedtar planen, gjenstår det fortsatt et positivt vedtak i ASK. 2/3 av klubbens medlemmer må da først stemme for avtalen i to generalforsamlinger.

– Jeg er veldig fornøyd med at Høyre nå også har landet på det mest fornuftige som er at Asker Skiklubb og andre involverte også får anledning til å se denne modellen. Jeg synes også det bør inviteres til et åpent informasjonsmøte, sa Marianne Riis Rasmussen (Ap).

– Det er også viktig å se at Skiklubben har behov for å selge inn dette forslaget til sine medlemmer, sa Ole Jakob Johansen (Frp). Han og partikollega Frode Lerstein ønsket at det også skal utarbeides en fysisk modell som viser reelle høydeforskjeller og andre detaljer ved den planlagte idrettsparken, men dette ble nedstemt.

LES OGSÅ: Knut Auke (Frp) refser partikollega: – Helt utidig av Lerstein å støtte Asker Skiklubb

Skiklubben: 3D-modellen en vits – men glad for utsettelsen

Skiklubben fikk tilbud om å se 3D-modellen klokken 17 tirsdag, 1 time før kommuneplansjef Tor Arne Midtbø og landskapsarkitekt Lotte Malene Kihle fra Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter presenterte modellen for kommunestyret. Det passet ikke klubben å stille på dette møtet.

De er nå likevel fornøyd:

– Det hadde vært ønskelig å få se en vesentlig bedre 3D-modell enn den vi fikk se her i kveld, for den var en vits. Derfor er vi glade for at saken ble utsatt slik at vi kan fordype oss i ytterligere i dette. Hvis denne modellen ikke gir oss svar på de bekymringene vi har, så vil vi be om en bedre modell. Vi får de, sier ASKs tidligere styreleder og representant i styringsgruppen for Føyka-utviklingen, Steinar Bustad.