I fylkesrådmannens budsjettforslag dukker pengene opp igjen, men ikke før i 2020. Njål Vikdal (V), som sitter i fylkestingets hovedutvalg for samferdsel, ønsker å komme til bunns i hva som har skjedd. På møtet onsdag rettet ha flere spørsmål til fylkesrådmannen.

Vikdal ber om en forklaring på hvorfor politikerne ikke er blitt orientert om at planleggingen ikke har kommet i gang, og vil også vite om dette har skjedd med flere prosjekter.

– Kan fylkeskommunen redegjøre for hvorfor denne planleggingen i Asker ikke er igangsatt, spør han.

LES MER:

Tregere buss til Høvik – kjappere til Asker

Nå gir politiet ros til elbilister

Vil bygge flere boliger langs Slemmestadveien til tross for innsigelser 

Prioritert av Ruter

Vikdal savner begrunnelse for at fylkeskommunen vil utsette planleggingen kollektivfelt og gang- og sykkelvei til 2020, på tross av at økt bussfremkommelighet er et prioritert område.

Strekningen er prioritert av Ruter for bedret fremkommelighet, og deler av den kan reguleres til et nytt kollektivfelt på allerede regulert veiareal, med mulighet for rask gjennomføring og lavere kostnad.

Det planlagte kollektivfeltet skal dekke strekningen mellom E18-avkjøringen på Drengsrud til Asker kollektivterminal.

I kø sammen med bilene

I dag blir bussene til Borgen, Dikemark og Heggedal, samt Lier og Drammen her stående i kø sammen med bilene

For to år siden dukket det opp en midtrabatten på Drammensveien ved Drengsrudbekken.

Dette for at man ville slippe å måtte skjøte på gangtunnelen i bredden når kollektivfeltet bygges. Vegvesenet ønsker ikke et tomt areal på veien.