SISTE: Klokken 22 opplyser Bane Nors pressevakt at det fortsatt er uklart når togtrafikken kan kjøre igjennom Lieråstunnelen igjen.

Bane Nors pressevakt opplyser at de fikk meldingen om brannen klokken 19.19.

– Det går ingen tog mellom Asker og Drammen nå, opplyser pressevakt Ragnhild Aagesen.

Hun forteller rett før klokken 20 at de ikke vet omfanget av brannen ennå.

– Det var en togfører på et tog som passerte inne i tunnelen som meldte fra om brannutvikling. Det skal ha brent i én mast som strømforsyningsanlegget er festet til. Vi har ingen indikasjoner på at dette har eskalert ytterligere, sier Aagesen.

Det er ingen tog som står fast inne i tunnelen.

Slukket litt før kl. 21

Klokken 20.37 melder politiet på Twitter at brannen ennå ikke er slukket. Litt før klokken 21 er denne imdilertid slukket.

– Vi har vært inne i tunnelen, og brannen er nå slukket, sier vakthavende brannsjef, Sverre Junker.

Han forteller at brannen var omtrent 200 meter inn i tunnelen fra Asker-siden.

– Det er en prate i taket som har løsnet som kjøreledningen var festet i. Vi har et spesialkjøretøy som går på skinner inne i tunnelen som blant annet gir ekstra lys for å finne ut av skadeomfanget, forteller han.

Det er Bane Nor som overtar ansvaret nå når brannen er slukket.

Togselskapene NSB og Flytoget har satt opp alternativ transport mellom Asker og Drammen.

– Det er umulig å si hvor lenge tunnelen vil bli stengt så lenge vi ikek vet omfanget ennå, sier pressevakten.

Mannskaper inne i tunnelen. Ikke fått rapport.

Artikkelen oppdateres!

Les flere nyheter i hendelsesloggen.