– Dette er en dom å leve godt med, som er ganske langt fra påtalemyndighetens påstand. Vi får se om påtalemyndigheten anker, skriver morens forsvarer, Aasmund O. Sandland, i en e-post til Budstikka.

Dommen på åtte måneders betinget fengsel er betydelig kortere enn dommen Heggelund fikk i Gjøvik tingrett i fjor. Der ble hun dømt til tre års ubetinget fengsel.

Dommen fra Eidsivating lagmannsrett innebærer at Heggelund i prinsippet slipper å sone fengselstraffen.

Det var NRK.no som først omtalte dommen.

Vurdrer å anke

– Vi vil bruke de neste to ukene til å vurdere nøye om vi skal anke dommen til Høyesterett, sier aktor Arne Ingvald Dymbe.

Ankesaken ble avsluttet 5. februar. Da la aktor Arne Ingvald Dymbe ned påstand om at Heggelund skulle dømmes til fengsel i tre år etter dødsfallet i Valdres nyttårsaften 2015. På spørsmål om hvordan han reagerer på straffutmålingen, svarer Dymbe:

– Både tingretten og påtalemyndigheten har ligget på et helt annet straffenivå. Det er et enormt stort sprik mellom tingretten og lagmannsrettens vurdering av straffutmålingen. Dette, samt at saken er såpass spesiell i seg selv, kan tale for at Høyesterett bør vurdere den.

Han mener også lagmannsretten har lagt for stor vekt på de formildende omstendighetene i saken.

LES OGSÅ: – Helt opplagt at tiltalte ville ha et friskt barn

Retten: Mor hardt rammet

Lagmannsretten mener det må legges betydelig vekt på at tiltalte gjennom nesten fire år hadde eneomsorgen for «en meget krevende anorektisk datter».

Det påpekes også at moren fra Lommedalen selv er hardt rammet av lovbruddet.

«Hun har mistet sin eneste datter, som hun åpenbart holdt meget kjær», står det i dommen.

«Innså at datteren kunne dø»

Retten påpeker at morens handlinger er lite i samsvar med forståelsen av begrepet «mishandling», samt at en mor «som utvilsomt har kjempet hardt og lenge for å få sin datter frisk, og som har etterkommet datterens ønske om ikke å oppsøke helsehjelp, skal domfelles etter denne bestemmelsen».

Lagmannsretten legger til grunn at moren innså at Angelica kunne bli sykere om hun ikke kom til behandling, og at dette gjør at moren kan domfelles for mishandling.

«I alle fall de siste dagene innså tiltalte muligheten for at Angelica ville dø som følge av at hun ikke ble innlagt på sykehus», skriver lagdommer Ørnulf Røhnebæk i dommen.

KOMMENTAR: Steile fronter og høflige håndtrykk

«Ville det beste»

Påtalemyndigheten mener den tiltalte moren handlet med forsett. Det vil si at hun visste at Angelica sto i fare for å dø under oppholdet på Beitostølen, men likevel ikke skaffet henne helsehjelp.

Lagmannsretten mener det ikke er bevismessig dekning for at tiltalte «holdt det for sikkert eller overveiende sannsynlig» at hun ved å unnlate å skaffe nødvendig helsehjelp, utsatte datteren for mishandling eller lot henne forbli i en hjelpeløs tilstand.

«Alt tiltalte foretok seg overfor datteren var grunnleggende sett preget av at tiltalte ville det beste for henne», mener retten.

Lagmannsretten fastslår likevel at det er tale om et forsettlig lovbrudd, og viser til at moren «aksepterte at hennes adferd i verste fall kunne innebære manglende helsemessig omsorg for datteren».

LES OGSÅ: Mener politiet lukket øynene for andre forklaringer

Lydopptak sentralt

Påtalemyndigheten mener Camilla Heggelund gjorde seg skyldig i mishandling av datteren i perioden fra hun ble skrevet ut fra Drammen sykehus 5. februar 2015 til dødsfallet, nyttårsaften samme år.

I dommen fremgår det at lagmannsretten mener Heggelund kun har gjort seg skyldig i mishandling i perioden fra 15. november til 31. desember 2015.

Denne datoen spilte moren inn et lydopptak, som ifølge retten viser at hun visste at egenbehandlingen på hytta ikke stanset avmagringen, men tvert om «pekte utviklingen mot at Angelica ville dø».

LES OGSÅ: Analyserte 13.484 tekstmeldinger mellom mor og datter etter dødsfall

Avviser spekulasjoner om dødstidspunkt

Aktoratet mener Angelica døde minst seks timer før moren ringte AMK-sentralen og ba om øyeblikkelig hjelp klokken 19.07 nyttårsaften. Lagmannsretten mener det ikke er ført tilstrekkelig bevis til å kunne å fastslå at dette stemmer.

I dommen skriver lagdommer Røhnbæk at det må legges til grunn «at Angelica døde omtrent slik tiltalte har forklart».

Forsvarer Aasmund O. Sandland er også tilfreds med at lagmannsretten går i rette med påtalemyndighetens påstander om at moren kan ha «manipulert dødstidspunktet», ved å sende meldinger mellom sin egen og datterens mobiltelefon.

Lagmannsretten mener det er mindre sannsynlig at tiltalte skal ha manipulert SMS-meldinger fra Angelicas telefon til seg selv, sett hen til innholdet i meldingene.

Må betale oppreisning

Lagmannsretten kommet frem til at Heggelund frifinnes for tiltaltepunktet om å hensette datteren i hjelpesløs tilstand. Dette skyldes at retten mener unnlatelse av å tilkalle legehjelp dekkes av gjerningsbeskrivelsen i tiltalens post om mishandling.

Retten har også dømt moren til å betale 125.000 kroner i oppreisning til Angelicas far.

SAMLESIDE: Les alt om Valdres-saken

Saken oppdateres