I Budstikka 21. september har leder av planutvalget i Bærum, Eirik Bøe, et innlegg om arealpolitikk.

Kommuneplanen legger opp til 600–700 nye boenheter per år. Områdene det skal bygges på, betyr at det kun skal bygges leiligheter.

Det er dessverre helt slutt på å finne områder for småhusbebyggelse i Bærum. Da kan man spørre seg om hvem som skal bo i de nye leilighetene.

Svaret er enkelt: Det er stort sett godt voksne og eldre (pensjonister) som selger sine hus/rekkehus til barnefamilier.

Parkeringsforslaget til kommunedirektøren, og som du applauderer, er 1 parkeringsplass per 10 leiligheter. Det inkluderer vel også gjesteplasser. Dette kaller du «djerv og realistisk» parkeringspolitikk.

Les også

Fra vekst til vern i Bærum

Ja, Eirik Bøe! Jeg er pensjonist og biler «raskt» til hytta på Sørlandet cirka ti ganger i året. Hytta ligger langt unna offentlig kommunikasjon, så det finnes ingen alternativer til bilen. Dette gjelder for svært mange enten de har hytte ved sjøen, i skogen eller på fjellet.

Jeg har også glede av bilen i nærområdet og tar ofte med meg ikke-mobile eldre til et seniorsenter.

Jeg lurer på hvem som vil kjøpe leilighet i en blokk med 1 parkeringsplass per 10 leiligheter? Har kommunen gjort en undersøkelse blant potensielle boligkjøpere?

Jeg har en stor vennekrets i Bærum, men jeg kjenner ingen som kan tenke seg å bo i leilighet uten tilgang til egen bil.

Kanskje det finnes folk i Oslo eller i andre nabokommuner som kan fristes, men det er vel ikke disse kommunen først og fremst bygger for?