Strendene må oppfylle strenge krav til sikkerhet og service, miljøledelse, vannkvalitet, informasjon og miljøopplæring. Foundation for Environmental Education står bak ordningen. Strendene vurderes først av en nasjonal jury, som deretter sender sin innstilling til en internasjonal jury.

– For gjestene betyr det blå flagget blant annet at de kan være sikre på stranden eller marinaen har rent vann, rene omgivelser og tilstrekkelige toaletter som rengjøres regelmessig, sier Blått Flagg-koordinator Marit Kjellesvik i en pressemelding.

Det er også krav til førstehjelpsutstyr, livredningsutstyr og nødtelefon.

– Og det skal finnes fasiliteter for handikappede, tydelige sikkerhets- og adferdsregler, informasjon om sårbare nærliggende naturområder og økosystemer, og tilbud om miljøaktiviteter for strandens eller marinaens brukere. I tillegg stilles det krav til miljøledelse, opplyser Kjellesvik.

Strendene må i tillegg gjennomføre omfattende badevannstesting i henhold til EUs badevannsdirektiv. De samlede resultatene må være innenfor kategorien «excellent» (utmerket på norsk) for å kunne tildeles Blått Flagg.

NYÅPNET: Nå er «nye» Kadettangen åpnet

Fem lokalt

Og det er altså fem strender som har kommet gjennom nåløyet lokalt, av totalt 16 strender i Norge.

  • Storøyodden.
  • Sjøstrand.
  • Hvalstrand.
  • Hvamodden.
  • Holmenskjæret.

– Blått Flagg er en eksklusiv utmerkelse som slettes ikke alle får. Derfor vil jeg gi honnør til kommunene som har klart å få utmerkelsen. Det viser at kommunene er miljøbevisste og at de bryr seg om at både kommunens innbyggere og gjester utenfra får en hyggelig opplevelse når de besøker disse friområdene, sier Jan-Henrik Larsen, medlem av Blått Flagg-juryen og avdelingsleder i NHO Reiseliv.