Så var dagen kommet: Asker kommune og Asker Skiklubbs forhandlingsutvalg hadde kommet til enighet om en avtale for at kommunen overtar Føyka, og at Skiklubben flytter til et helt nytt anlegg i Drengsrud idrettspark med fotball, håndball, kunstis, friidrettsstadion, klubbhus og mye, mye mer.

Avtalen forutsetter politisk godkjennelse i kommunestyret og at Skiklubbens årsmøte sier ja i to omganger med 2/3 flertall ved begge anledninger.

Bakgrunn:

I potten for Skiklubben ligger det et potensielt overskudd på 200 til 250 millioner kroner i tillegg til det helt nye anlegget.

Men det ligger ikke an til jubel når Asker Skiklubb samles til årsmøte onsdag kveld. Det ligger mer an til et rabalder og omkamper. Hvorvidt avtalen får det nødvendige 2/3 flertall når den skal stemmes over senere i år, vil i stor grad avhenge av hvem som kommer på årsmøtet og hvem som eventuelt mobiliserer.

For dem som har fulgt prosessen over tid, kommer ikke dette som en overraskelse. Flere sentrale personer i Skiklubben, deriblant i administrasjonen, har lenge vært sterkt kritiske til avtalen og har åpenlyst argumentert kraftig mot å inngå den.

Det vakte oppsikt da en ansatt i Asker skiklubb startet aksjon for å bli på Føyka på Facebook før jul, og det vil vekke oppsikt at en så sentral person som Svein Granerud krever flere fakta på bordet og setter stillingen sin inn på det.

For politikerne og Asker kommunes administrasjon er dette et stort dilemma i møtene fremover: Hvem snakker egentlig på vegne av klubben – styret, forhandlingsutvalget eller administrasjonen?

Det er god grunn til å tro at politikerne vil stemme gjennom avtalen med et klart flertall. Her ligger en avveining Skiklubben må ta med seg i vurderingene videre. For i dagens politiske landskap er det ikke en fremtid for idrettsutvikling på Føyka.

I de store partiene er det en klar oppfatning om at Asker sentrum skal utvikles, og at det best gjøres ved at Asker Skiklubb får fullverdig erstatningsarealer på Drengsrud – fem minutter unna Asker sentrum.

Skiklubben kan velge å takke nei og bli. Men de vil neppe i neste fase møte noen politisk vilje til å utvikle Føyka som idrettsanlegg, utover matcharenaen for fotball. Den har det vært forutsatt at skulle bli på Føyka gjennom hele prosessen.

Per i dag er en ting klart: Mye jobb gjenstår før ordfører Lene Conradi kan åpne på Drengsrud.

Les et svar på denne kommentaren: Drengsrud – ikke fem minutter unna